Informatie voor werkgevers en werknemers over de transitievergoeding

13 juli 2020

Berekeningstool geeft snelle indicatie hoogte vergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de factsheet WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers gepubliceerd. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding gewijzigd. Sinds die datum geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het gehele dienstverband en wordt niet meer afgerond op halve jaren.

Overgangsregeling ‘kleine’ werkgevers vervallen

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers vervallen. De uitzondering dat zij in geval van een slechte financiële situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing.

Hogere vergoeding 50-plussers vervallen

Ook is de hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder vervallen. Werknemers die bij ontslag een dienstverband van langer dan 10 jaar hadden, kregen een half maandsalaris aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling met betrekking tot de opbouw en berekening van de transitievergoeding.

Rekentool

Op rijksoverheid.nl staat een rekentool om een indicatie te krijgen van de transitievergoeding bij een ontslag vóór en na 1 januari 2020.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws