Jaarlijkse schenkingsvrijstellingen 2018

19 november 2018

Benut ze optimaal

December is traditioneel de maand waarin geschenken worden gegeven. Voor jong en oud een feest om de geschenken te ontvangen maar ook om ze te kunnen geven. De fiscus kijkt altijd over de schouder mee wanneer het om een wat groter geschenk gaat. Gelukkig zijn er jaarlijkse schenkingsvrijstellingen waardoor u ook een wat groter geschenk belastingvrij kunt schenken. Wilt u in 2018 nog een mooi bedrag schenken aan uw (klein) kinderen of derden? Maak dan optimaal gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen.

Schenkingsvrijstellingen 2018

Hierna geven wij u een overzicht van de schenkingsvrijstellingen in 2018.

€ 2.147,-

Van deze jaarlijkse vrijstelling kan iedereen gebruik maken. Deze vrijstelling wordt in de praktijk veel gebruikt door opa’s en oma’s die een schenking willen doen aan hun kleinkinderen. U hoeft er niet voor naar de notaris en ook de aangifte schenkbelasting kan achterwege blijven.

€ 5.363,-

Deze jaarlijkse vrijstelling geldt voor schenkingen door ouders aan hun kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind is en u hoeft deze schenking ook niet aan te geven bij de Belastingdienst of ervoor naar de notaris.

€ 25.731,-

Dit is een éénmalige vrijstelling. Dit bedrag mag eenmalig door ouders geschonken worden aan hun kind. Er geldt één voorwaarde: Het kind moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. In feite is het een eenmalige verhoging van de jaarlijkse vrijstelling. Ook wel de ‘lage éénmalig verhoogde vrijstelling’ genoemd. Er moet aangifte van worden gedaan. Maar dit bedrag mag wel vrij besteed worden door de ontvanger.

€ 53.602,-

De lage ‘éénmalig verhoogde vrijstelling’ van € 25.731,- kan tot € 53.602,- worden opgetrokken als de schenking bestemd is voor een dure studie van het kind. De schenking moet dan plaatsvinden via een notaris.

€ 100.800,-

De vrijstelling van maximaal € 100.800,- voor de eigen woning geldt voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ze kan dus worden gebruikt voor kinderen, maar ook voor neefjes, nichtjes en zelfs voor derden, zolang ze maar binnen de genoemde leeftijdsgrenzen vallen. De vrijstelling kan in de relatie ouders-kind alleen worden gebruikt als niet eerder gebruik gemaakt is van een éénmalig verhoogde vrijstelling en komt in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling.

De ontvanger moet het geld gebruiken voor:

 • aankoop, verbetering of verbouwing van het koopwoning;
 • aflossing van de eigenwoningschuld;
 • afkoop van erfpacht.

De vrijstelling geldt niet voor:

 • bestedingen voor een vakantiehuis;
 • de aflossing van het deel van de hypotheek dat gebruikt is voor consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een auto) of het deel van de hypotheek waarop de rente niet aftrekbaar is door de bijleenregeling.

Tip: schenkt u aan een kind, dan kunt u de schenking van € 100.800,- splitsen: maximaal € 25.731,- mag door het kind aan andere zaken dan het huis besteed worden, € 75.069,- moet aan het huis worden besteed.

Tip: het is mogelijk om de éénmalig verhoogde vrijstelling van € 100.800,- gespreid over een periode van maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren te benutten! Schenkt u in 2018 dan heeft de ontvanger tot en met 2020 de tijd om de schenking te besteden. Begon u hiermee al in 2017? Dan kunt u het bedrag in 2018 en 2019 aanvullen tot maximaal € 100.000,-.

Aandachtspunten:

 • Schenkt u méér dan de vrijstelling? Dan moet de ontvanger altijd aangifte schenkbelasting doen. Dat kan digitaal.
 • Als uw kind de 40-jarige leeftijd heeft bereikt of is gepasseerd op het moment van de schenking, maar diens huwelijks- of geregistreerd partner nog niet, dan kunt u toch vrijgesteld schenken aan uw kind. Uw kind kan dan als het ware de leeftijd van zijn/haar partner ‘lenen’ om gebruik te maken van de vrijstelling.
 • Schenkingen gedaan door ‘beide’ ouders afzonderlijk aan het kind, worden voor de schenkbelasting bij elkaar opgeteld. Komen de schenkingen van beide ouders in totaal boven de vrijstelling uit, dan is schenkbelasting verschuldigd. Dat geldt ook als ouders gescheiden zijn. Ze blijven immers ondanks de scheiding nog steeds ouder van het kind.

Bijzondere regelingen i.v.m. eerdere schenkingen

In verband met diverse wijzigingen in de schenkingsvrijstellingen in de afgelopen jaren zijn er ook situaties waarin de hiervoor genoemde vrijstellingen slechts (nog) ten delen benut kunnen worden.

€ 27.871,- (benutte verhoogde vrijstelling vóór 2010)

Heeft u vóór 2010 al gebruik gemaakt van de (lage) éénmalig verhoogde vrijstelling en heeft u daarna geen gebruik meer gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan geldt in 2018 een vrijstelling van maximaal € 27.871,- ten behoeve van de eigen woning. De ontvanger moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

€ 47.198,- (benutte vrijstelling in 2015 en 2016)

Als u in 2015 en 2016 gebruik gemaakt heeft van één van de volgende vrijstellingen:

 • de gewone éénmalig verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.322,- in 2015 of € 25.449 in 2016;
 • de aanvullende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 27.432,- in 2015 of € 27.570,- in 2016;
 • de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning of een dure studie van € 52.752 in 2015 of € 53.016 in 2016,

dan mag u uitsluitend in 2018 nog aanvullend gebruik maken van een vrijstelling van   € 47.198,- voor de eigen woning (de ontvanger moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn). Genoemd bedrag is van toepassing als u in 2017 geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid tot aanvulling. Maakt u hier in 2018 geen gebruik van dan vervalt deze vrijstelling definitief.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws