image

Investeren in je onderneming

Tijdens of na een groeifase van je bedrijf kan je behoefte hebben aan consolidatie.
image

Investeren in je onderneming

Omdat je rust wilt en je basis wilt versterken. Misschien is het ook wel tijd voor onderhoud of verbetering van processen en systemen of voor investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen en/of medewerkers. En wellicht dat je na de consolidatie weer verder wilt groeien en deze fase gebruikt om je daarop voor te bereiden. In ieder geval is het een goed moment om kritisch naar je bedrijf te kijken. Misschien moeten visie en strategie herzien worden of moet je je onderneming herpositioneren. Heb je dan bijvoorbeeld behoefte aan meer bedrijfsmiddelen en medewerkers of aan andere automatisering en huisvesting?

Bekijk ook eens de vermogenspositie van je onderneming en van jezelf op fiscaal, financieel en juridisch gebied om posities en onderlinge verhoudingen te optimaliseren en belangen veilig te stellen. Zijn de eventuele bedrijfsmiddelen al ondergebracht in een (tussen)holding en verhuurd aan de werkmaatschappij en daarmee veiliggesteld? Zijn er zekerheden verstrekt vanuit de werkmaatschappij(en) in verband met de financiering vanuit de holding? Zijn er al dividenden vanuit de werkmaatschappij uitgekeerd en, indien mogelijk, ook al betaald? Heel veel vragen, waarbij we je graag helpen met het vinden van het juiste antwoord!

Investeringsvraagstukken

Omdat jouw onderneming groeit, moet je voortdurend investeren in bedrijfsmiddelen, automatisering, personeel en/of huisvesting. Daar moet je tijdig op anticiperen. Regeren is vooruitzien. Wat is het gevolg van je investering? Wat is de terugverdientijd van en het rendement op de investering?

Wat komt er financieel allemaal bij kijken aan initiële investering en toenemende vaste en variabele kosten? Wie rekent dit door? In welke mate word je wijzer van de investering? Wat betekent dit voor je omzet-, resultaat- en cashflowbegroting? Wat zijn de risico’s? Kun je al deze berekeningen zelf maken of heb je daar hulp bij nodig? Denk tijdig na over dit zaken. De ontwikkelingen in de wereld gaan immers snel!

Financieringsvraagstukken

Hoe ga je de investeringen financieren? Ga je huren, leasen, lenen of kan het vanuit de cash flow worden opgebracht? Wat is wijsheid? Je financieringsstructuur moet ingericht zijn op groei. Vanwege groei stijgende voorraden, onderhanden werk- en debiteurenposities moeten immers gefinancierd kunnen worden en veroorzaken dan ook een groeiend kapitaalbeslag. Vaste kosten versus flexibiliteit. Ook hierop moet je met je financiering tijdig anticiperen.

Er zijn genoeg ondernemers die aan hun eigen succes ten onder gaan. Omdat ze deze door groei veroorzaakte problemen niet tijdig signaleren en actie ondernemen. Ondernemen is immers niet alleen een kwestie van goed nadenken, visie, strategie en actie. Maar vooral ook een kwestie van 'doen'!

Besef dat ondernemen over cash flow gaat. Een onderneming moet meer geld opleveren dan erin gaat. Liefst substantieel meer. Omzet en resultaat zijn mooi, maar als je geen geld hebt om te investeren, je personeel of belasting te betalen of thuis boodschappen te doen, dan heb je toch een groot probleem. Zorg dan als ondernemer dan ook altijd voor een voldoende grote financiële buffer. Zowel zakelijk als privé. Dat geeft immers rust, ook aan het thuisfront. Je moet financieel niet met je rug tegen de muur kunnen worden gezet. Zorg dan ook dat je niet alles met eigen vermogen financiert waardoor je in slechte tijden weliswaar een buffer hebt in vermogen maar niet in geld. Met als risico dat je vermogen zomaar voor een habbekrats te gelde gemaakt moet worden of door een ander te gelde gemaakt wordt. En besef goed dat het niet alleen zo is dat na regen altijd zonneschijn komt, maar dat na zonneschijn ook altijd regen komt! Met andere woorden, maak niet op wat je vandaag verdiend hebt. Of nog erger, wat je morgen denkt te gaan verdienen.

Aanpassen rechtsvorm/ondernemingsstructuur

Bij de start van je onderneming koos je een rechtsvorm. Je hebt destijds wel of niet rekening gehouden met de groei die je onderneming nu doormaakt. Het is goed mogelijk dat je rechtsvorm en/of ondernemingsstructuur ten gevolge van de nieuwe situatie nu aangepast moeten worden. Misschien is het zaak om risico’s te beperken en de onderneming in te brengen in een (nieuwe) B.V. Of misschien omdat dit fiscaal aantrekkelijker is geworden door toenemende winsten. Wellicht is de financieringsstructuur gewijzigd.

Voor de geschikte rechtsvorm moet je nu deels andere overwegingen maken dan in voorgaande fasen. Neem fiscale, financiële, juridische, financiering technische en commerciële overwegingen mee bij de besluitvorming in de groeifase van jouw onderneming.

Financiële planning

In deze fase wordt het nog belangrijker om een basis te leggen voor een gedegen financiële planning. Je wilt doorgroeien, maar tegelijkertijd zo veel mogelijk besteedbaar inkomen en vermogen overhouden aan wat je tot nu toe opgebouwd hebt en wat je in de toekomst nog gaat verdienen. En daarbij uiteraard zo min mogelijk belasting betalen. In deze fase is er waarschijnlijk meer ruimte aan liquiditeit om een goede basis te leggen voor je financiële toekomst.

We inventariseren wat je nu aan potjes hebt. Zoals pensioenen, verzekeringspolissen en spaarpotten uit eerdere dienstverbanden of andere in privé ooit gecreëerde spaarpotjes, al dan niet bij een bank, verzekeraar of andere financiële instantie. En bekijken hoe deze voorzieningen fiscaal optimaal in een financieel toekomstplaatje kunnen worden ingepast. Uiteindelijk draait het immers niet alleen om het financiële succes en de toekomst van de onderneming maar vooral ook van dat van de ondernemer.

Na de inventarisatie van wat er al allemaal aan potjes en voorzieningen bestaat, kunnen we vervolgens van jaar tot jaar bekijken wat de ontwikkeling is van jouw huidige inkomens- en vermogenspositie en wat dat kan betekenen voor je toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Dit uiteraard altijd in relatie tot je onderneming. Dat is immers de inkomensbron. En van die bron mogen weliswaar de vruchten worden geplukt maar de bron zelf mag niet worden aangetast. Daarnaast kan het zijn dat er misschien al zo’n stevige financiële basis ligt dat bepaalde verzekeringen kunnen worden stopgezet. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico verzekeringen.

Uiteindelijk is het doel van een financiële planning om te weten waar je privé financieel staat, wat de ontwikkeling in die financiële positie is en wat je wensen zijn ten aanzien van jouw financiële positie in de toekomst. Daarnaast gaat het erom het geld dat met de onderneming is verdiend in de risicosfeer buiten de risicosfeer te brengen en een zo hoog mogelijk rendement na belastingen te maken. Fiscaal en financieel slim bezig zijn dus. Dat je jaarlijks netto zoveel mogelijk over houdt en op die manier dan ook zoveel mogelijk vermogen op kunt bouwen. Uiteraard op een risicomijdende manier. Je financiële toekomst moet immers niet alleen afhankelijk zijn van wat je onderneming in de toekomst ooit oplevert. Op die manier zijn al meer ondernemers bedrogen uitgekomen.

Herpositioneren

Komt er nog wel een groeifase? Wil je nog wel een nieuwe groeifase? Zet je je onderneming en je zelf dan te veel onder druk? Ga je te veel risico lopen? Operationeel, financieel en/of juridisch. Of wordt je onderneming dan zodanig groot dat hij te veel aan flexibiliteit verliest? Of kan of wil je een grotere onderneming niet aansturen? Wordt je onderneming te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken? Zodat je er per saldo niets mee opschiet? Of is het einde van de levenscyclus van je onderneming, product of dienst aangebroken?

Moet je jezelf en of je onderneming opnieuw uitvinden? Of is het beter om de onderneming gedurende enkele jaren helemaal op scherp te zetten, verkoopklaar te maken, in de etalage te zetten en te verkopen? Allemaal zware overwegingen. Maar waarbij de uiteindelijke keuzes die gemaakt worden zeer bepalend zijn voor de toekomst van jou en jouw bedrijf.

Heb je een vraag over het bovenstaande?