image

Investeren in je onderneming

De basis is er en nu wil je doorgroeien naar een grotere omzet en meer winst.
image

Investeren in je onderneming

Wat komt daar allemaal bij kijken? Misschien wel investeren in personeel, een bedrijfspand, machines, meer vestigingen of afzet in andere landen? Belangrijk hierbij is precies te weten waar je dat voor doet. Groei moet immers wel iets toevoegen zoals meer snelheid, voorsprong, omzet, marge en meer resultaat. Mogelijk moet je investeren om bij te blijven met de concurrentie. Maar misschien blijkt na een grondige evaluatie wel dat je door interne aanpassingen, die minder rigoureus zijn en om minder investering vragen, ook een hogere omzet en winst kunt behalen.

Het is niet altijd direct inzichtelijk dus wat te doen en om te weten wat het rendement van jouw investeringen kunnen zijn. Ook is het belangrijk te weten hoe je mogelijke investeringen kunt financieren. Daarom heb je in deze fase echt een deskundige sparringpartner nodig. Die je helpt om slim te groeien en je wegwijs maakt in voor jou onontgonnen gebied. Zodat jouw keuzes in deze hectische tijd ook gaan leiden tot ondernemerssucces en er een onderneming staat, die rendeert en later ook te gelde te maken is.

Investeringsvraagstukken

Omdat jouw onderneming groeit, moet je voortdurend investeren in bedrijfsmiddelen, automatisering en bijvoorbeeld personeel en huisvesting. Daar moet je tijdig op anticiperen. Regeren is vooruitzien.

Wat is het gevolg van een investering? Wat is de terugverdientijd en het rendement? Wat komt er financieel allemaal bij kijken aan initiële investering en toenemende vaste en variabele kosten. Wie rekent dit door? In welke mate word je wijzer van de investering? Wat betekent dit voor je omzet-, resultaat- en cashflowbegroting? Kun je al deze berekeningen zelf maken of heb je daar hulp bij nodig? Denk tijdig na over deze zaken. De ontwikkelingen in de wereld gaan immers snel!

Financieringsvraagstukken

Als investeren nodig is, moet je je afvragen hoe je dit gaat financieren. Ga je huren, leasen, lenen of kan het vanuit de cash flow worden opgebracht? Wat is wijsheid? Je financieringsstructuur moet ingericht zijn op groei. Vanwege groei stijgende voorraden en daarnaast moeten onderhanden werk- en debiteurenposities gefinancierd kunnen worden. Deze veroorzaken dan ook een groeiend kapitaalbeslag. Vaste kosten versus flexibiliteit. Ook hierop moet je met je financiering tijdig anticiperen.

Er zijn genoeg ondernemers die aan hun eigen succes ten onder gaan. Omdat ze deze door groei veroorzaakte problemen niet tijdig signaleren en actie ondernemen. Ondernemen is immers niet alleen een kwestie van goed nadenken visie, strategie en actie. Maar vooral ook een kwestie van 'doen'!

Besef daarbij dat ondernemen over cash flow gaat. Een onderneming moet meer geld opleveren dan erin gaat. Liefst substantieel meer. Omzet en resultaat zijn mooi, maar als je geen geld hebt om te investeren, je personeel of belasting te betalen of thuis boodschappen te doen, dan heb je toch een groot probleem. Zorg dan als ondernemer dan ook altijd voor een voldoende grote financiële buffer. Zowel zakelijk als privé. Dat geeft immers rust, ook aan het thuisfront. Je moet financieel niet met je rug tegen de muur kunnen worden gezet. Zorg dan ook dat je niet alles met eigen vermogen financiert waardoor je in slechte tijden weliswaar een buffer hebt in vermogen maar niet in geld. Met als risico dat je vermogen zomaar voor een habbekrats te gelde gemaakt moet worden of door een ander te gelde gemaakt wordt. En besef goed dat het niet alleen zo is dat na regen altijd zonneschijn komt, maar dat na zonneschijn ook altijd regen komt! Met andere woorden, maak niet op wat je vandaag verdiend hebt. Of nog erger, wat je morgen denkt te gaan verdienen.

Aanpassen rechtsvorm/ondernemingsstructuur

Bij de start van je onderneming koos je een rechtsvorm. Je hebt destijds wel of niet rekening gehouden met de groei die je onderneming nu doormaakt. Het is goed mogelijk dat je rechtsvorm en/of ondernemingsstructuur ten gevolge van de nieuwe situatie nu aangepast moeten worden. Misschien is het zaak om risico’s te beperken en de onderneming in te brengen in een (nieuwe) B.V. Misschien is dit fiscaal aantrekkelijker geworden door toenemende winsten of vanwege een gewijzigde financieringsstructuur.

Voor de geschikte rechtsvorm moet je nu deels andere overwegingen maken dan in de startsituatie. Neem fiscale, financiële, juridische, financiering technische en commerciële overwegingen mee bij de besluitvorming in de groeifase van jouw onderneming.

Financiële planning

Je kunt overwegen een begin te maken met een financiële planning. Zodra je onderneming groeit, kan er namelijk financiële ruimte ontstaan, ondanks de oplopende druk op de liquiditeit ten gevolge van groei. We inventariseren wat je nu aan potjes hebt. Zoals pensioenen, verzekeringspolissen en spaarpotten uit eerdere dienstverbanden of andere in privé ooit gecreëerde spaarpotjes, al dan niet bij een bank, verzekeraar of andere financiële instantie. We bekijken hoe deze voorzieningen fiscaal optimaal in een financieel toekomstplaatje kunnen worden ingepast. Uiteindelijk draait het immers niet alleen om het financiële succes en de toekomst van de onderneming maar vooral ook van dat van de ondernemer.

Na de inventarisatie van wat er al allemaal aan potjes en voorzieningen bestaat, kunnen we vervolgens van jaar tot jaar bekijken wat de ontwikkeling is van jouw huidige inkomens- en vermogenspositie. En wat betekent dit voor je toekomstige inkomens- en vermogenspositie? Dit uiteraard altijd in relatie tot je onderneming. Dat is immers de inkomensbron. En van die bron mogen weliswaar de vruchten worden geplukt maar deze bron mag nooit worden aangetast.

Uiteindelijk is het doel van een financiële planning om te weten waar je privé financieel staat, wat de ontwikkeling in die financiële positie is en wat je wensen zijn ten aanzien van de toekomst. Daarnaast is het verstandig het geld dat met de onderneming is verdiend buiten de risicosfeer te brengen en daarmee een zo hoog mogelijk rendement na belastingen te maken. Fiscaal en financieel slim bezig zijn dus. Dat je jaarlijks netto zoveel mogelijk overhoudt en op die manier dan ook zoveel mogelijk vermogen op kunt bouwen. Uiteraard op een risicomijdende manier. Je financiële toekomst moet immers niet alleen afhankelijk zijn van wat je onderneming in de toekomst ooit oplevert. Op die manier zijn al meer ondernemers bedrogen uitgekomen.

Heb je een vraag over het bovenstaande?