image

Een onderneming overnemen of je inkopen

Proficiat! De kogel is door de kerk.
image

Een onderneming overnemen of je inkopen

Je neemt een bestaand bedrijf over. Of je koopt je in via een management buy in of -buy out. Het hebben van overzicht en inzicht in het overname- of inkoopproces en het stellen van de juiste prioriteiten is nu cruciaal. Op het juiste moment de juiste aandacht voor de juiste zaken brengt je succes. Financieel, fiscaal en juridisch. Terwijl je volop wilt ondernemen, vliegen de financiële, administratieve en juridische vraagstukken je om de oren. Heb je de juridische risico’s voldoende in beeld? En hoe zit het met de bedrijfswaardering en de financierbaarheid? Klopt dat wat de verkoper je presenteert? Is nader onderzoek nodig? Denk aan de uitvoering van een geheel of gedeeltelijke due diligence. Op het juiste moment de juiste aandacht voor de juiste zaken brengt je succes. Financieel, fiscaal en juridisch. Terwijl jij volop wilt ondernemen, vliegen de financiële, administratieve en juridische vraagstukken je om de oren.

Hoe prettig is het om in zo'n belangrijke situatie een sparringpartner aan je zijde te hebben. Die weet wat er allemaal bij komt kijken en die je een spiegel voorhoudt. Jouw partner van Schooten Advies weet wat ondernemen is. Hij adviseert en ondersteunt je met slimme, creatieve, financiële, fiscale, juridische en administratieve oplossingen. Hij helpt je zo om te voorkomen fouten of verkeerde keuzes te maken. Met een adviseur van Schooten Advies aan je zij wordt je niet afgeleid door verkeerde zaken en kun je alle energie steken in het najagen en realiseren van je ondernemersdroom. Welkom bij Schooten Advies.

Keuze van je ondernemingsstructuur

Bij de overname van een onderneming krijg je te maken met zwaarwegende financiële, operationele, fiscale en juridische onderwerpen. Voldoet de huidige rechtsvorm en ondernemingsstructuur of past een andere beter bij de nieuwe situatie? Is de gevraagde prijs realistisch? Heeft het bedrijf voldoende perspectief? Worden financiële, juridische en fiscale overwegingen voldoende meegenomen?

De keuze uit rechtsvormen is uitgebreid. Van een eenmanszaak tot een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en van een besloten vennootschap tot een holdingstructuur. Wij adviseren je duidelijk en volledig over risico’s, kosten en fiscale voor- en nadelen van de diverse rechtsvormen. We kijken daarbij naar jouw huidige en toekomstige situatie en ambities.

Financiering

Bij een bedrijfsovername is de financierbaarheid van de transactie belangrijk. Stop je er eigen geld in of is er vreemd vermogen nodig? Krijg je te maken met een bank, investeerder of belegger? Helpt je familie je financieel? Is crowdfunding een reële optie? Waarvoor je ook kiest, zorg dat je keuze weloverwogen en passend is. Niet alleen nu, maar ook op langere termijn.

Financiële afspraken moeten haalbaar zijn. Hoe presenteer je jouw plannen en ondernemerskwaliteiten om de financiering rond te krijgen? We houden je een spiegel voor en begeleiden je hierbij. Van de waardebepaling van je onderneming tot alle andere financieringsvraagstukken die op je af komen bij een bedrijfsovername en management buy in of -buy out.

Het afdekken van juridische risico's

Bij een overname of management buy in of - buy out krijg je te maken met allerlei aspecten met verschillende dimensies en risico’s. Het is van groot belang deze goed en volledig in beeld te hebben en de juiste keuzes te maken. Keuzes van nu bepalen voor een groot deel je toekomst. Bouw dus op een goed fundament.

Zo krijg je bijvoorbeeld te maken met juridische en financiële voorwaarden, garanties en vrijwaringen rondom een overname. Welke zakelijke risico’s loop je hierbij en hoe kun je deze voorkomen, afdekken of beperken? Voorbeelden zijn risico’s ten aanzien van de overname, de te kiezen rechtsvorm, de gekozen rechtsvorm en ten aanzien van de privésituatie.

Ondernemen zonder risico's is uitgesloten maar daar waar risico’s zakelijk en/of privé kunnen worden uitgesloten, moet dat niet worden nagelaten. Ondernemen is immers niet je stoer en opportunistisch in een wild avontuur storten maar weloverwogen, zorgvuldig en bewust een koers bepalen. Een koers waarbij kansen en uitdagingen maximaal worden aangegrepen en risico’s en bedreigingen tot een minimum beperkt worden. Deskundige ondersteuning is hierbij belangrijk. Wij adviseren je graag over het afwenden, beperken en al dan niet verzekeren van zakelijke en privérisico’s.

Opzetten van je administratie

Voldoet de huidige administratie? Of is de bedrijfsovername direct aanleiding voor het opzetten van een meer geavanceerd en efficiënt administratief proces met daarbij een betere output aan managementinformatie? Waar moeten dat proces en de te kiezen software aan voldoen? En is er misschien geschikte branchesoftware die naast financiële ook operationele informatie oplevert? Welke managementinformatie is eigenlijk van belang voor je en hoe krijg je deze zo snel, efficiënt en goedkoop mogelijk aangeleverd?

In overleg bepaal je of het wijs is om de administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Wie doet de aangifte omzetbelasting, wie verzorgt de loonadministratie? We zoeken naar een optimale verdeling in administratieve werkzaamheden en kosten. Een logistiek soepel verlopend administratief proces dus, dat betrouwbare informatie oplevert ter ondersteuning van je ondernemersbeslissingen. Informatie die ook voor ons relevant is om actueel en proactief te kunnen adviseren. En die geschikt is om de aangiften op juiste wijze samen te kunnen stellen.

Kortom, wil je goede, snelle en frequente output uit je administratief proces, dan moet de input goed en tijdig zijn en dient het proces logistiek efficiënt te verlopen. Onderschat niet de relevantie van een goed gevoerde administratie! Ondernemen gaat immers om de knikkers en daarmee dus ook om je cashflow en de timing daarvan. In de huidige tijd moet je steeds sneller, scherper en foutloos manoeuvreren. Dan is het wel van belang dat je bijna dagelijks weet waar je staat. We helpen je graag bij het inrichten van dit administratieve totaalplaatje.

Heb je een vraag over het bovenstaande?