Kleine geschenken aan werknemers

3 augustus 2022

Wellevendheid, sympathie, piëteit ……… geen loon

De Belastingdienst neemt aan dat sprake is van loon bij verstrekkingen en betalingen die duidelijk gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking. Als voorbeeld noemt de Belastingdienst bloemen ter gelegenheid van secretaressedag of een ambtsjubileum. Stuurt u daarentegen een fruitmand aan een zieke werknemer dan is geen sprake van loon, maar eerder een geschenk uit wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie en niet uit hoofde van het werkgeverschap. Geeft u als werkgever bijvoorbeeld op secretaressedag een bloemetje aan uw secretaresse met een kaartje ‘je bent een kanjer’, dan is sprake van fiscaal loon, maar meldt de secretaresse zich op secretaressedag ziek en stuurt u haar een bloemetje met een kaartje ‘van harte beterschap’, dan is geen sprake van loon.

Theorie versus praktijk

In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen in hoeverre een geschenk niet zozeer een grond vindt in de dienstbetrekking zodat geen sprake is van loon.

De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid en:

  • het geen geld of waardebonnen betreft; en
  • de factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) van de attentie niet hoger is dan € 25, exclusief eventuele bezorgkosten, mits deze bezorgkosten apart zijn gefactureerd.

De persoon centraal

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer vooropstaat bij het geven van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie.

Voorbeeld persoonlijke attentie

Een werkgever geeft elke werknemer een bos bloemen bij zijn verjaardag. Dit is een persoonlijke attentie.

Voorbeeld niet-persoonlijke attentie

Een werkgever geeft elke werknemer een kerstpakket, een chocoladeletter in het kader van het sinterklaasfeest en een bloemetje op de eerste werkdag. Dit zijn attenties die niet gericht zijn op de persoon, maar op de werknemer. Dit zijn geen persoonlijke attenties.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws