KOR 2021

24 november 2020

Vraag vóór 3 december de KOR 2021 aan!

Met ingang van 2020 is de kleine ondernemersregeling omzetbelasting (KOR) gewijzigd.

In plaats van een korting op de afdracht van omzetbelasting kunt u nu kiezen om vrijgesteld te worden van afdracht omzetbelasting en bijbehorende administratieve verplichtingen. Uw financieel voordeel door toepassing van de KOR kan oplopen tot € 4.200. Bovendien staat de KOR sinds 2020 open voor iedere rechtsvorm, dus ook een BV, vereniging of stichting kan deelnemen aan de KOR.

Aanvragen vóór 3 december

Wilt u gebruikmaken van de KOR in 2021, dan kunt u met ingang van een nieuw aangiftetijdvak, zoals een kwartaal (bij kwartaalaangifte) deelnemen. Uw aanmelding moet dan uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan binnen zijn bij de Belastingdienst.

Wilt u dus in januari of het 1e kwartaal 2021 deelnemen, zorg dan zekerheidshalve dat uw aanmelding vóór 3 december 2020 bij de Belastingdienst is ingediend. Aanmelden doet u via dit formulier van de Belastingdienst.

Omzet gerelateerd

Om voor de KOR in aanmerking te kunnen komen, mag u niet meer dan € 20.000 aan omzet hebben in een kalenderjaar. Let op: Er gelden specifieke regels voor de berekening van de KOR-omzet. De KOR-omzet kan dus afwijken van de jaaromzet op uw btw-aangifte.

Omzet die wél meetelt

Omzet die wél meetelt voor de omzetgrens van de KOR zijn de leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21% en 9% maar ook de leveringen belast met 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen). Ook telt mee de omzet van Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging) en omzet die voortvloeit uit btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten voor zover die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland

Omzet die niet meetelt

Omzet die niet meetelt is onder andere de waarde van privégebruik van goederen en diensten en de omzet uit leveringen van investeringsgoederen die in de onderneming zijn gebruikt. Ook telt niet mee de omzet waarover buitenlandse btw is verschuldigd alsmede een intracommunautaire verwerving waarover u btw moet betalen als u goederen aankoopt uit een ander EU-land. Omzet die u haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee met uitzondering van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland.

Marge- en reisbureauregeling

Maakt u gebruik van de marge-,  globalisatie- of reisbureauregeling? De omzetgrens mag u dan niet meer berekenen op basis van de winstmarge, maar moet u bepalen op basis van de totale verkoopopbrengsten. De KOR-omzet van € 20.000 wordt dus eerder overschreden, waardoor u minder snel in aanmerking komt voor deze regeling.

Gevolgen toepassing KOR

Als u de KOR toepast, hoeft u geen btw meer in rekening te brengen aan uw klanten. Ook hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Daarbij mag u de btw die aan u in rekening wordt gebracht over kosten en investeringen niet meer aftrekken. Toepassen van de KOR is vaak niet interessant als u normaliter btw terugontvangt, als u klanten heeft die btw kunnen aftrekken of als u verwacht dat de voorbelasting in 2021 groter is dan de btw op uw omzet, bijv. omdat u grote investeringen gaat doen.

De KOR kan met name interessant zijn als u veel particuliere klanten heeft of klanten die de door u gefactureerde btw niet (of deels) kunnen aftrekken. Dit geldt als uw klanten vrijgestelde handelingen verrichten, bijvoorbeeld in de sectoren onderwijs, zorg, sport, cultuur en in de sociale sector. De btw die u normaal gesproken moet afdragen, houdt u onder de KOR in uw eigen zak, omdat u dan geen btw in rekening brengt aan uw klanten. Daarnaast bespaart u met toepassing van de KOR administratieve kosten omdat de administratie eenvoudiger wordt en het indienen van een btw-aangifte niet meer nodig is.

Minimaal drie jaar

De toepassing van de KOR geldt voor minimaal drie jaar. Houd er dus rekening mee dat u enige tijd vastzit aan deze regeling. Komt uw omzet boven de € 20.000, dan moet u zich direct afmelden en weer btw in rekening brengen aan uw afnemers vanaf dat moment. De volgende 3 jaar kunt u dan geen gebruik maken van de regeling.

Let op voor herziening

Als u kiest voor de KOR wordt uw omzet aangemerkt als ‘van btw-vrijgestelde omzet’. Dit kan tot gevolg hebben dat u de btw die u in eerdere jaren heeft teruggevorderd bij de aanschaf van (on)roerende goederen alsnog moet herzien (lees: terugbetalen). Er geldt wel een ‘herzieningsdrempel’ van € 500 aan btw per jaar.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel u heeft in 2020 een zakelijke auto gekocht en de btw bij aanschaf van € 5.000 teruggevorderd. In 2021 bedraagt u omzet € 20.000 en heeft u € 5.000 kosten. U besluit te gaan deelnemen aan de KOR. U bent geen btw verschuldigd over de omzet. De btw op de kosten kunt u niet terugvorderen. De herzieningstermijn van de auto is ‘vijf jaren’. Omdat u in 2021 ‘btw vrijgesteld KOR-omzet heeft’ moet u de btw op de auto herzien. De herzienings-btw per jaar is dan 1/5 x € 5.000 = € 1.000. U blijft niet onder de grens van € 500 zodat u € 1.000 btw in 2021 moet terugbetalen.

Vakantiewoningen

Hieronder staat een voorbeeld van het verhuren van vakantiewoningen om aan te geven dat de situatie per ondernemer kan verschillen. De verhuur van een vakantiewoning kan onder bepaalde voorwaarden voor de btw aangemerkt worden als een met btw-belaste omzet. In de voorbeelden hierna wordt voldaan aan de voorwaarde dat de btw-ondernemers zijn gevestigd in Nederland en de vakantiewoningen ook in Nederland staan. De ene verhuurder kiest ervoor om wel mee te doen aan de KOR en de andere niet.

De situatie van particulier Wout

 • Wout heeft 12 jaar geleden een vakantiewoning gekocht en hij verhuurt die voor kort verblijf.
 • Bij de aanschaf van de vakantiewoning heeft Wout de btw volledig afgetrokken. Het gaat om een bedrag van € 10.000 aan btw.
 • Wout betaalt jaarlijks btw.
 • De klanten van Wout zijn particulieren. Zij kunnen geen btw aftrekken.
 • Zijn omzet is € 16.000 excl. btw
 • Hij betaalt 9% btw = € 1.440
 • Hij heeft voor € 1.500 excl. btw kosten gehad aan onderhoud en de voorbelasting is 21% = € 315.

Per saldo betaalt Wout € 1.125 aan btw.

Wat betekent deelname aan de KOR voor Wout?

Als Wout deelneemt aan de KOR, berekent hij geen btw meer aan zijn klanten. Hij kan ook geen btw meer terugvragen. Per saldo zou hij een voordeel hebben van € 1.125. De woning is langer dan 10 jaar geleden aangekocht. De herzieningstermijn voor de woning is dus verstreken. Wout hoeft de btw die hij bij de aanschaf van de woning in aftrek heeft genomen niet meer te corrigeren. Per saldo bedraagt zijn financieel voordeel door deelname aan de KOR € 1.125. Bovendien hoeft hij geen btw-aangifte meer te doen.

De situatie van Verhuur BV

 • Verhuur BV heeft 7 jaar geleden een vakantiewoning gekocht en verhuurt die voor kort verblijf.
 • Bij de aanschaf van de vakantiewoning heeft Verhuur BV de btw volledig in aftrek genomen. Het gaat om een bedrag van € 15.000 aan btw.
 • Verhuur BV betaalt jaarlijks btw.
 • De klanten van Verhuur BV zijn particulieren. Zij kunnen geen btw aftrekken.
 • De omzet is € 14.000
 • Verhuur BV betaalt 9% btw over de omzet = € 1.260
 • Verhuur BV heeft voor € 2.000  excl. btw kosten gehad aan onderhoud en de voorbelasting is 21% = € 420.

Per saldo betaalt Verhuur BV € 840 aan btw.

Waarom is deelname aan de KOR voor Verhuur BV niet interessant?

Als Verhuur BV deelneemt aan de KOR, berekent zij geen btw meer aan haar klanten. Zij kan ook geen btw meer terugvragen. Maar omdat de herzieningstermijn (9 jaren volgend op het jaar van ingebruikname) nog niet is verstreken moet Verhuur BV de btw die zij bij aanschaf heeft afgetrokken, gaan herzien. Dit betekent dat aan elk jaar 10% van de € 15.000 is toe te rekenen. Dat is € 1.500 en dus boven het grens-bedrag van € 500. Dit geldt dus voor de resterende drie jaar van de herzieningsperiode. Per saldo is het dus niet voordelig voor Verhuur BV om te kiezen voor de KOR zolang de herzieningstermijn nog loopt.

KOR en zonnepanelen

De teruggave van BTW op zonnepanelen is niet veranderd onder de nieuwe KOR regeling. De btw over de investering kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Doet u in 2021 een beroep op de KOR dan zal een deel van de btw op de factuur van eerder aangeschafte zonnepanelen terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar. Deze regeling geldt dus voor 5 jaar. Er is echter ook een drempel van € 500,-. Indien jaarlijks minder dan € 500,- btw terugbetaald dient te worden, dan hoeft bij een beroep op de KOR geen btw terugbetaald te worden. De grens van € 500 overschrijdt u bij een investering vanaf € 12.000 excl. btw.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws