Kunnen dga’s financiële steun aanvragen?

10 april 2020

In Flits Update nr. 39 berichtte wij u dat de dga’s geen beroep kunnen doen op steun uit de NOW-regeling voor tegemoetkoming in hun salariskosten. Zijn er nog andere regelingen waar de dga een beroep op kan doen? We lopen de opties even met u door.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot € 1.050 netto voor een alleenstaande en tot € 1.500 netto voor gehuwden. Voorwaarde is dat de dga minimaal  1.225 uren per jaar in het bedrijf werkzaam is. Volgens de website Rijksoverheid.nl geldt ook nog de eis dat de dga (alleen of met andere in de BV werkzame directeuren) ten minste 50% van de aandelen moet bezitten.

TOGS

De overheid heeft sectoren aangewezen die voor eenmalige noodsteun van € 4.000 in aanmerking komen. De regeling, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), staat ook open voor BV’s. Bedrijven moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. Op deze website ziet u welke sectoren voor de TOGS in aanmerking komen. Met uw KVK-nummer checkt u meteen of u onder deze regeling valt.

Gebruikelijk loon dga

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor omzet en liquiditeit kan de dga voor 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken met de BV. Normaal is het gebruikelijk loon minimaal € 3833 bruto per maand. Echter de DGA mag vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon verlagen en achteraf (uiterlijk in december) vaststellen. Al genoten loon met terugwerkende kracht verlagen kan niet volgens de Belastingdienst op Linkedin.

Fiscale maatregelen

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Een BV kan uitstel van betaling voor de loonheffing van de DGA aanvragen. De DGA zelf kan uitstel vragen voor te betalen inkomstenbelasting. Ook voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen verlaagd worden. De Belastingdienst heeft alle vormen van uitstel op een rij gezet.

Dga medische sector

DGA’s in de medische sector kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

BV en financieringen

Heeft de BV van de DGA schulden of kredieten dan kan de BV mogelijk een beroep doen op de volgende regelingen:

Hypotheek, gemeentelijke lasten en waterschapslasten

De coronacrisis zorgt helaas ook voor financiële problemen bij de dga in privé. Bij steeds meer banken is het mogelijk de maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk stop te zetten. Of dit verstandig is om te doen, hangt af van de persoonlijke situatie. Lees HIER meer over uitstel van betaling en betalingsachterstand bij de hypotheek. Ook veel gemeenten hebben besloten om ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor gemeentelijke lasten. Denk daarbij niet alleen aan de OZB, maar ook aan toeristenbelasting, precariobelasting, afvalstoffenheffing en reclamebelasting. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. Ook de Waterschappen bieden de mogelijkheid aan ondernemers om uitstel van betaling aan te vragen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws