Laatste kans benutten schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

6 oktober 2023

Benutten, betalen, besteden.

2023 is het laatste jaar dat u nog belastingvrij een groot bedrag kunt schenken aan kinderen, kleinkinderen of derden voor het kopen, opknappen of verbeteren van de eigen woning, of het aflossen van een eigenwoningschuld. Heeft u in 2022 al een schenking gedaan? Dan kunt u in 2023 deze schenking nog aanvullen tot de maximale vrijstelling van € 106.671.

De jubelton

Tot en met vorig jaar gold een hoge schenkingsvrijstelling voor een schenking die gebruikt werd voor het kopen, opknappen of verbeteren van de eigen woning, of het aflossen van een eigenwoningschuld. De vrijstelling, die ooit begon op € 100.000 en daarom ook wel jubelton wordt genoemd, is alléén belastingvrij als aan de voorwaarde is voldaan dat de ontvanger (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en het bedrag wordt besteed aan de eigen woning.

Met ingang van 2023 is deze vrijstelling aanzienlijk omlaag gegaan om per 2024 helemaal te verdwijnen. Er is wel een overgangsregeling ingevoerd waardoor u in 2023 ook nog gebruik kunt maken van de vrijstelling. Deze overgangsregeling zier er als volgt uit.

Aanvulling van schenkingen gedaan in 2021 of 2022

Heeft u in 2021 of 2022 al een deel geschonken? Dan kunt u de schenkingen uit 2021 of 2022 dit jaar voor het laatst nog belastingvrij aanvullen tot de maximale vrijstelling en wel als volgt:
■ Bij een eerste schenking in 2021 is aanvulling mogelijk tot maximaal €105.302. Het geld moet uiterlijk in 2023 zijn besteed aan de eigen woning.
■ Bij een eerste schenking in 2022 is aanvulling mogelijk tot maximaal €106.671. De schenking moet betaald worden in 2023 en uiterlijk in 2024 zijn besteed aan de eigen woning.

Het maakt niet uit welk bedrag u heeft geschonken in 2021 of 2022 om aan te vullen tot het maximum. Ook als u maar een klein bedrag heeft geschonken in 2021 of 2022 met toepassing van de vrijstelling voor de eigen woning, dan kunt u in 2023 deze schenking aanvullen tot het genoemde maximum mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning.

Tip:

Het is toegestaan om naast deze aanvulling ook de kalenderjaarvrijstelling te schenken van € 6.035 bij schenking aan een kind en € 2.418 bij schenking aan een ander.

Let op:

De hoge schenkingsvrijstelling eigen woning is alleen van toepassing als de ontvanger ook aangifte doet van de schenking bij de Belastingdienst. Ook al bent u geen belasting verschuldigd, u moet aangifte doen. Bent u vergeten om voor de schenking 2021 of schenking 2022 aangifte te doen dan moet u dat alsnog doen [1]. U kunt aangifte doen door in te loggen met uw digid op  www.Belastingdienst.nl.

Schonk u (ook) vóór 2021 al een deel van de jubelton? Dan mag u deze niet meer aanvullen.

Laatste kans

Heeft u nog geen gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning of een andere eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan geldt in 2023 het volgende:
■ Aan een kind dat minimaal 18 jaar, maar nog geen 40 jaar is, kan belastingvrij € 28.947 worden geschonken zonder dat dit bedrag verplicht gebruikt moet worden voor de eigen woning (vrij besteedbaar).
■ Aan kleinkinderen en derden kan belastingvrij maximaal € 28.947 worden geschonken voor de eigen woning, onder de voorwaarde dat de ontvanger minimaal 18 jaar maar nog geen 40 jaar is. Het geld moet uiterlijk in 2025 zijn besteed aan de eigen woning.

Het is in deze situatie niet toegestaan om naast deze schenking ook de kalenderjaarvrijstelling te benutten.

Tip:

Voldoet de ontvanger van de schenking niet aan de leeftijdsvoorwaarde maar de partner van de ontvanger voldoet daar wel aan? Dan kan de ontvanger gebruik maken van de vrijstelling van de partner als deze de vrijstelling nog niet heeft gebruikt.

Niet (tijdig) besteed

Als de schenking niet tijdig is besteed aan de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld dan moet daarvan voor 31 mei van het jaar volgend op het laatste jaar van besteding melding worden gemaakt bij de Belastingdienst. Over het deel van de schenking dat niet is besteed is dan alsnog schenkbelasting verschuldigd.

[1] De aangiftetermijn voor het doen van een aangifte schenkbelasting 2021 en 2022 is inmiddels verstreken. Uw aangifte is dan te laat ingediend wat kan leiden tot het opleggen van een verzuimboete.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws