Lager gebruikelijk loon AB-houder vanwege coronacrisis is toegestaan

3 april 2020

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en haar aanmerkelijkbelanghouder (aandeelhouder-directeur) in 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Uiterlijk aan het einde van het jaar stelt de BV dan het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Je hebt op dat moment waarschijnlijk meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Dat meldt Forum Fiscaal Dienstverleners op LinkedIn. Het forum is een communicatieplatform tussen de Belastingdienst en intermediairs.

Let op: het loon dat al genoten is over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. Alleen het loon van de AB-houder/DGA over toekomstige maanden in 2020 kan verlaagd worden.

Geen verzoek om vooroverleg

De BV en AB-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. Je hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws