Lange afschrijvingsperiode zonnepanelen

1 april 2019

Afboeking op herinvesteringsreserve (HIR) beperkt.

Investeren in zonnepanelen is een ‘hot’ item in een tijd van klimaatverandering en klimaatakkoorden. Zonnepanelen bestaan pas relatief kort. Voor u als ondernemer is bij een investering in zonnepanelen van belang wat eigenlijk de afschrijvingstermijn is.

Afschrijvingstermijn zonnepanelen

Afschrijvingskosten

De afschrijvingstermijn van zonnepanelen bepaalt onder andere in hoeveel jaren u als ondernemer de investering ten laste van de winst mag brengen. Hoe korter de afschrijvingstermijn is, des te hoger zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten die u ten laste van de winst kunt brengen met als gevolg minder belasting te betalen.

Herinvesteringsreserve (HIR)

Daarnaast is de afschrijvingstermijn van belang voor de vraag of u een herinvesteringsreserve kunt afboeken op de aanschafkosten van de zonnepanelen.

Als u bij de verkoop van een bedrijfsmiddel boekwinst maakt bent u over deze winst belasting verschuldigd. Onder bepaalde voorwaarden mag u deze boekwinst ook reserveren en afboeken op de aanschaf van een ander bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld de nieuwe zonnepanelen. Over de boekwinst hoeft u dan niet direct af te rekenen. Het afboeken van de boekwinst op de nieuwe zonnepanelen verlaagt uiteraard wel de aanschafkosten en jaarlijkse afschrijvingskosten van de zonnepanelen.

Meer of minder dan tien jaar afschrijven?

Voor het afboeken van de herinvesteringsreserve op een nieuw bedrijfsmiddel is van belang of u op de aankoopprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel niet mag afschrijven, zoals grond, of waarop u in meer dan tien jaar moet afschrijven, zoals een pand. Als dat het geval is mag u alleen de boekwinst afboeken die u heeft gerealiseerd bij de verkoop van een economisch vergelijkbaar bedrijfsmiddel. Bijvoorbeeld, u heeft een bedrijfspand voor eigen gebruik verkocht en gaat een nieuw pand bouwen, wederom voor eigen gebruik. In dat geval mag u de boekwinst bij verkoop van het oude pand afboeken op de kostprijs van het nieuwe pand. Wat niet mag is bijvoorbeeld de boekwinst op een auto afboeken op de kostprijs van het pand.

Zonnepanelen

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat aanschafkosten voor een zonnepaneleninstallatie niet kunnen worden afgeboekt op een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd bij verkoop van een melkquotum, omdat niet aannemelijk is dat de afschrijvingstermijn van een zonnepaneleninstallatie maximaal tien jaar is en de afschrijvingstermijn voor een melkquotum wel maximaal 10 jaar is.

Zaak

Een man en zijn echtgenote dreven samen een akkerbouwbedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma. In 2009 en 2010 werden melkquota verkocht, voor de boekwinst daarover werd een HIR gevormd. In 2013 schafte de VOF een zonnepaneleninstallatie aan. In zijn IB-aangifte boekte de man de kosten van de aangekochte zonnepaneleninstallatie af op de HIR, maar de fiscus ging daar niet mee akkoord.

In geschil was of de inspecteur de afschrijvingstermijn van de zonnepaneleninstallatie ten onrechte op twintig jaar gesteld had.

Over de afschrijvingstermijn voerde de akkerbouwer aan dat de technische levensduur van de zonnepaneleninstallatie weliswaar meer dan tien jaar is, maar dat de economische levensduur minder dan tien jaar is. Naar het oordeel van de rechtbank is de terugverdientijd van de investering een onjuiste maatstaf om de levensduur van een bedrijfsmiddel vast te stellen. ‘De terugverdientijd geeft immers slechts aan wanneer de initiële investering is terugverdiend, maar zegt weinig tot niets over de economische levensduur. Veeleer is aannemelijk dat de economische levensduur langer zal zijn dan de terugverdientijd. Een bedrijfsmiddel kan immers doorgaans nog steeds (economisch rendabel) gebruikt worden nádat de investering is terugverdiend. Dat dit in het onderhavige geval anders zou zijn, heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt.’

Omdat de zonnepaneleninstallatie in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven kan de akkerbouwer de HIR van het melkquotum niet afboeken op de aanschafkosten van de zonnepaneleninstallatie, oordeelt het hof.

De rechter bepaalde de afschrijvingstermijn voor de zonnepanelen uiteindelijk op 20 jaar.

Tip: Zonnepanelen kunnen maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek opleveren. De aftrek loopt procentueel af, naarmate de omvang van uw investeringen in een jaar groter wordt. Daarnaast kunt u er 45% energie-investeringsaftrek voor krijgen.


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws