Legaat aan kleinkinderen

5 april 2017

Eenvoudige besparing van erfbelasting

Sinds 1 januari 2010 hebben niet alleen uw kinderen een vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.209 (2017) maar ook uw kleinkinderen. Uw kleinkinderen laten meedelen in uw nalatenschap kan tot een aanzienlijke besparing van erfbelasting leiden. U moet er wel even voor naar de notaris. Zo’n ‘legaat’ aan uw kleinkinderen kan namelijk alleen via een testament geregeld worden.

Testament

Als u wilt dat uw kleinkinderen iets uit uw nalatenschap krijgen, terwijl uw kinderen nog leven, zult u een testament moeten maken. U moet namelijk het in de wet geregelde erfrecht omzeilen. De wet bepaalt dat uw partner en kinderen als eerste erven. Is het de bedoeling dat uw kleinkinderen een geldbedrag erven, dan moet u een testament opstellen.

Besteding / opeisbaarheid

De meeste grootouders willen wel een bedrag nalaten aan hun kleinkinderen maar willen wel graag een bestedingsdoel meegeven. U kunt aan het legaat de voorwaarde verbinden dat het bedrag door het kleinkind alleen gebruikt mag worden voor een studie, aflossing van een studieschuld of voor de eigen woning. Zodoende heeft u nog, als u dat wil, enige zeggenschap over de besteding van uw vermogen na uw overlijden.

Het is sowieso belangrijk u af te vragen wanneer het aandeel van uw kleinkind uitgekeerd moet worden, ongeacht het bestedingsdoel. Er zijn, buiten de hiervoor vermelde bestedingsdoelen verschillende momenten denkbaar, bijvoorbeeld:

  • directe opeisbaarheid. Degene die uw nalatenschap afwikkelt, moet dan binnen zes maanden na uw overlijden het geldbedrag aan uw kleinkinderen uitkeren;
  • opeisbaar vanaf een bepaalde leeftijd van het kleinkind;
  • opeisbaar bij overlijden van uw partner. Hiermee voorkomt u dat de langstlevende straks niet voldoende (contant) geld heeft of bezittingen moet verkopen om de kleinkinderen te kunnen uitbetalen;
  • opeisbaar bij overlijden van uw kind (èn diens partner). Hiermee regelt u dat uw kind met uw nalatenschap kan doen en laten wat hij/zij wilt en een schuld aan uw kleinkind krijgt. Die schuld hoeft hij pas in te lossen als hij (uw kind) overlijdt.

Ieder moment heeft ook weer zijn eigen fiscale uitwerking voor de erfbelasting. Ook kunt u bepalen dat er over een niet direct opeisbaar legaat rente is verschuldigd. Laat u hierover goed voorlichten.

Voorbeeld belastingbesparing

Hoeveel erfbelasting kunt u bijvoorbeeld besparen met een direct opeisbaar legaat aan uw kleinkind?

Stel u bent alleenstaand. U heeft een eigen woning met een waarde van € 300.000 en een bankrekening van € 100.000. U heeft 2 kinderen, beide gescheiden en alleenstaand en ieder kind heeft 2 kinderen. U heeft dus 4 kleinkinderen.

  1. U heeft geen testament

Bij uw overlijden erven uw kinderen ieder € 200.000. De erfbelasting die zij hierover zijn verschuldigd bedraagt per persoon € 23.730. Als uw kinderen komen te overlijden en hun kinderen (uw kleinkinderen) zijn de erven van hun ouders (er van uitgaande dat het vermogen niet is gewijzigd) zijn hun kinderen (uw kleinkinderen) wederom een bedrag van € 6.792 per persoon verschuldigd aan erfbelasting. In totaal wordt over uw vermogen van € 400.000 dan € 74.628 aan erfbelasting betaald ofwel 18,65%.

  1. U heeft een testament

U heeft een testament opgesteld waarin is bepaald dat bij uw overlijden uw kleinkinderen ieder een direct opeisbaar legaat van u ontvangen van € 20.000 per persoon. Het legaat valt in de vrijstelling voor de erfbelasting, dus uw kleinkinderen betalen hierover geen erfbelasting. Uw kinderen erven ieder € 160.000. De erfbelasting die zij hierover zijn verschuldigd bedraagt per persoon € 15.730. Bij overlijden van uw kinderen (er van uitgaande dat het vermogen niet is gewijzigd) zijn hun kinderen (uw kleinkinderen) wederom een bedrag van € 5.192 per persoon verschuldigd aan erfbelasting. In totaal wordt over uw vermogen van € 400.000 dan € 52.228 aan erfbelasting betaald ofwel 13,05%.

Het verschil aan erfbelasting met een ‘kleinkindlegaat’ in uw testament bij uw overlijden bedraagt dan toch € 16.000. De totale besparing van erfbelasting over uw vermogen, als het uiteindelijk bij de kleinkinderen ‘is geland’ bedraagt in dit voorbeeld 5,6% van € 400.000 ofwel € 22.400. De moeite waard lijkt me om te overwegen om een “kleinkindlegaat” in uw testament op te nemen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws