Lenen bij de eigen vennootschap wordt ingeperkt

22 maart 2022

De ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ komt er aan.

In onze nieuwsbrief van 22 juni 2020 berichtte wij u dat er een wetsvoorstel in de maak was waarvan het doel is het ontmoedigen van schulden bij de eigen BV van meer dan € 500.000. De behandeling van het wetsvoorstel heeft even stilgelegen maar komt er nu echt aan. Wel met een aanpassing. In het regeerakkoord is een wijziging doorgevoerd. De leengrens komt nu te liggen op € 700.000.

Leningen bij eigen BV

Dat u als aandeelhouder (dga) zonder fiscale consequenties geld kunt lenen van uw BV, is de overheid een doorn in het oog. Hiermee is het namelijk mogelijk om geld aan uw BV te onttrekken zonder dat hierover direct belasting hoeft te worden betaald. Pas als u bijv. met een dividenduitkering de lening aflost, komt de Belastingdienst aan bod.

Excessief deel afrekenen

Om dit te ontmoedigen, wil het kabinet de ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’ invoeren. Hiermee mag de Belastingdienst direct belasting in box 2 heffen als u meer dan € 700.000 leent van uw eigen BV. Over het meerdere moet u dan direct 26,9% inkomstenbelasting afrekenen met de Belastingdienst. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2023. Het eerste moment waarop getoetst gaat worden of er sprake is van een overschrijding is 31 december 2023.

Eigenwoningleningen uitgezonderd

Er is een uitzondering voor eigen woning leningen bij de BV. Deze leningen tellen niet mee. Voor eigen woning leningen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2023, geldt deze uitzondering altijd. Voor eigenwoningleningen die worden aangegaan op of na 1 januari 2023 geldt als aanvullende voorwaarde dat uw BV een recht van hypotheek krijgt. Er kan alleen hypotheek gevestigd worden via een notariële akte. Een (onderhandse) positieve/negatieve hypotheekverklaring is dus niet voldoende. Het blijft wel toegestaan om een lening aan te gaan met als zekerheid een positieve/negatieve hypotheekverklaring, maar dan valt deze lening niet onder de uitzondering van de eigen woning lening. De eis dat er hypotheek gevestigd moet worden kan lastig zijn als uw eigen woning ook deels bij een bank is gefinancierd. De bank heeft meestal een eerste recht van hypotheek en in de voorwaarden van de bank is normaliter bepaald dat de bank moet instemmen met een tweede recht van hypotheek.

Zakelijke leningen tellen mee

Er is dus geen uitzondering voor zogenaamde ‘zakelijke leningen’. Als u dus van uw BV geld heeft geleend voor een privébelegging, dan telt deze lening gewoon mee voor de grens van € 700.000.

Eventuele mogelijkheden de grens van € 700.000 te ontwijken via een ‘opzetje’ worden voorkomen. Zo wordt de ontgaansroute door lenen bij meerdere BV’s voorkomen door de voorwaarde dat leningen bij meerdere BV’s bij elkaar opgeteld moeten worden. Ook de ontgaansroute van ‘lenen via een derde’ of het ‘kruislings lenen’ worden wettelijk afgesloten.

Let op: Niet alleen de leningen die u heeft met de BV tellen mee maar ook de schulden van uw partner, ouders en (klein)kinderen bij uw BV tellen mee. Voor de leningen van ouders en (klein)kinderen geldt wel dat de schulden alleen meetellen indien en voor zover deze meer dan € 700.000 bedragen en geldt ook de uitzondering voor leningen eigen woning.

Let op: Er is geen automatische saldering van schulden met vorderingen van de aandeelhouder op de BV. De aandeelhouder en de BV moeten zelf tot een daadwerkelijke (civielrechtelijke) verrekening over gaan om de saldering te bewerkstelligen.

Wat nu te doen?

Allereerst moet u in kaart brengen in hoeverre u (naar verwachting) wordt geraakt door deze nieuwe wetgeving. Hoeveel schuld heeft u aan uw BV? Tellen al deze schulden mee? Heeft uw BV bijvoorbeeld ook geld uitgeleend aan uw partner of directe familieleden? Kijk ook goed naar eventuele garantstellingen die door de BV zijn verleend om u in privé een financiering te laten afsluiten. Als deze garantstelling ervoor zorgt dat u de lening verkrijgt, telt deze mee voor de nieuwe wetgeving.

Herfinancieren of overdragen van vermogen

U kunt belastingheffing in 2023 voorkomen door uw schulden bij de BV extern te herfinancieren. Heeft u geleend bij de BV voor een investering in privé? Dan moet gekeken worden naar mogelijkheden om privé-investeringen te herfinancieren bij een externe financier. Ook kan er gedacht worden aan de overdracht van privé-investeringen aan de BV ter aflossing van de lening bij de BV. Dit zal bij vastgoed kostbaar zijn in verband met de overdrachtsbelasting.

Slechts een vervroegde heffing, geen dubbele heffing

De fiscale afrekening in box 2 over het excessieve deel van de lening is zodanig vorm gegeven dat (in principe) geen sprake kan zijn van dubbele belastingheffing. Hierdoor leidt het wetsvoorstel niet tot een extra heffing maar een vervroegde heffing. Hoewel belastingplichtigen meestal niet staan te springen om met de fiscus vervroegd af te rekenen kan dit in bepaalde situaties toch fiscaal aantrekkelijk zijn. Laat u daarom goed voorlichten.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws