Loket tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is vanaf vandaag open

25 november 2020

Vanaf vandaag om 12.00 uur kan een aanvraag worden gedaan voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Daarvoor komen alle mkb-ondernemers in aanmerking die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de verschillende kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Vernieuwde regeling

De regeling staat nu open voor alle sectoren (met uitzondering van financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen) en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten. Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van 90.000 euro. Bedrijven moeten van oktober t/m december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het aandeel vaste lasten moet minimaal 3.000 euro bedragen. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld 2.500 euro.

Omzet en vaste lasten

  • Omzet: Onder omzet wordt verstaan alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.
  • Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten gebruikt u het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt zo snel mogelijk verder uitgewerkt en komt later met terugwerkende kracht beschikbaar.

Waar kunt u terecht?

De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur via rvo.nl/tvl.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws