Loonkosten maart tot en met mei lager dan in januari 2020?

14 april 2020

Als de loonkosten over de periode maart tot en met mei lager zijn dan in de maand januari 2020, zal de vergoeding uit de NOW-regeling ook lager worden vastgesteld. De verlaging van de vergoeding wordt als volgt berekend: minder loonkosten maart tot en met mei x 1,3 x 0,9.

Voorbeeld

De loonsom in januari 2020 was € 100.000. De verwachte loonsom in maart tot en met mei bedraagt dus € 300.000. Stel het omzetverlies is 50 procent. Dit zou leiden tot een subsidie van € 175.500, waarvan 80 procent als voorschot is uitgekeerd. Het loon in maart t/m mei blijkt € 240.000, ofwel € 60.000 lager dan verwacht. Voor die € 60.000 heeft de werkgever € 70.200 subsidie gekregen. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 70.200 euro.

Loon SV

Voor de loonsom gebruikt UWV de gegevens uit de loonaangifte. Het UWV neemt hierbij als grondslag het sociale verzekeringsloon (SV-loon). Hier komt voor alle werkgevers dezelfde opslag van 30% bovenop voor de werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen mee. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor een werkgever subsidie kan ontvangen. Ook het loon van flexwerkers wordt gecompenseerd. Er is geen onderscheid naar contractvorm. Ingeleende krachten, zoals payroll- en uitzendkrachten, tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau. Voor de berekening van de vergoeding telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Let op: in maart, april of mei uitbetaald vakantiegeld telt niet mee voor het bepalen van de loonkosten.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws