Loonkostenvoordelen aanvragen via loonaangifte

20 november 2017

Lager dan premiekortingen

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Dat kan soms duizenden euro’s schelen. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Loonkostenvoordelen (LKV)

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Hoogte vergoeding loonkosten

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

 Maximum bedrag en lang wachten op de centen

Het maximumbedrag aan LKV ontvangt u pas als een werknemer fulltime werkt. Voor de premiekortingen was een 36-urige werkweek het uitgangspunt. Tot 1 januari 2018 kunnen werkgevers zelf elke maand de premiekortingen via de aangifte loonheffingen in mindering brengen op de loonheffingen die zij moeten betalen. Dat werkt met de LKV’s anders: daar geeft de werkgever wel elke maand aan of hij dit voordeel voor een werknemer wil aanvragen, maar hij ontvangt het pas in augustus of september van het volgende kalenderjaar.

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Doelgroepverklaring LKV

Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en hij/zij moet een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van deze doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.

Dat kan vanaf 1 januari 2018. De werknemer moet dit doen binnen 3 maanden nadat hij/zij bij u in dienst is gegaan. Na deze 3 maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV meer aanvragen.

Voorlopige berekening en definitieve afrekening

Het LKV is een regeling die ingaat op 1 januari 2018. Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw medewerker heeft ontvangen, dan kunt u bij uw loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Als u recht heeft, ontvangt u eerst een voorlopige berekening. U ontvangt deze in 2019 van het UWV. Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Geef dit dan uiterlijk op 1 mei 2019 door aan de Belastingdienst. Hoe u dit doet, leest u op de site van de Belastingdienst in het Handboek Loonheffingen bij stap 12. Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening van het LKV.

De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli 2019 de definitieve berekening van de hoogte van het LKV. Deze wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. U hoeft hiervoor niets te doen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws