Maak gebruik van tariefopstapje in de vennootschapbelasting

2 december 2019

Verbreek een eventuele fiscale eenheid vóór 1-1-2020.

Rechtspersonen die een onderneming drijven betalen over hun winst vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) kent een zogeheten tariefopstapje. Het tarief van de Vpb bedraagt normaliter 25%. Echter, over de eerste € 200.000 van het belastbaar bedrag, is “slechts” 19% aan Vpb verschuldigd.

Verlaging 2020

De hiervoor genoemde tarieven gelden voor het belastingjaar 2019. Onderdeel van de belastingplannen is een verlaging van het Vpb-tarief in 2020 en 2021 en wel als volgt:

    • winst tot € 200.000: 16,5% (in 2020) en 15% (vanaf 2021);
    • winst boven € 200.000: 25% (in 2020) en 21,7% (vanaf 2021).

Fiscale eenheid

De vennootschapsbelasting wordt geheven per rechtspersoon. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om meerdere rechtspersonen gezamenlijk als één belastingplichtige aan te wijzen voor de vennootschapsbelasting. Bijvoorbeeld een Holding BV gezamenlijk met haar een of meerdere werk BV(‘s) waarin de Holding BV een aandelenbelang heeft van 95% of meer. De BV’s die worden opgenomen in een fiscale eenheid doen gezamenlijk één aangifte. In deze aangifte worden de winsten en verliezen van iedere BV samengeteld tot één belastbare winst waarover dan vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Tariefsvoordeel door verbreken fiscale eenheid

Door de samentelling van de winst bestaat de kans dat het totaal aan winst van de vennootschappen boven het tariefsopstapje uitkomt. In deze aangifte worden de winsten en verliezen van iedere BV samengeteld tot één belastbare winst waarover dan vennootschapsbelasting is verschuldigd. Door de samentelling kan de situatie ontstaan dat over een deel van de winst het hogere tarief van 25% is verschuldigd. Dit terwijl als de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig zijn de winst wordt belast tegen het ‘opstaptarief’ dat in 2020 maar liefst 25 – 16,5 = 8,5% lager ligt.

Een voorbeeld ter verduidelijking (2020)
Holding BV winst € 50.000
Werk BV 1 winst € 75.000
Werk BV 2 winst € 175.000

Fiscale eenheid

Belastbaar bedrag € 300.000. Vennootschapsbelasting € 58.000:

  • 16,5% * € 200.000 = € 33.000;
  • 25% * € 100.000 = € 25.000.

Wanneer de fiscale eenheid wordt verbroken

Belastbaar bedrag Holding BV € 50.000. Vennootschapsbelasting 16,5% € 8.250
Belastbaar bedrag Werk BV 1 € 75.000. Vennootschapsbelasting 16,5% € 12.375
Belastbaar bedrag Werk BV 2 € 175.000. Vennootschapsbelasting 16,5% € 28.875
Totaal vennootschapsbelasting € 49.500

Voordeel verbreken fiscale eenheid derhalve € 8.500 (controle: 8,5% x € 100.000)

Als tot een fiscale eenheid meerdere BV’s horen, die elk afzonderlijk winsten realiseren, kan het lucratief zijn om de fiscale eenheid te verbreken.

Fiscale eenheid verbreken

De fiscale eenheid voor de Vpb kunt u op twee manieren verbreken, namelijk door:

  • niet langer te voldoen aan de voor de vorming van een fiscale eenheid gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld de verkoop van aandelen waardoor het belang van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij beneden 95% daalt);
  • de Belastingdienst om verbreking te verzoeken.

Het verzoek om de fiscale eenheid te verbreken is eenvoudig. U stuurt een brief aan de Belastingdienst met het verzoek om de fiscale eenheid te verbreken. Dat is alles. Wel is belangrijk dat u dit verzoek doet vóór het moment waarop u wilt verbreken. Als u bijvoorbeeld per 1 januari 2020 wilt verbreken, moet de Belastingdienst het verzoek uiterlijk op 31 december 2019 hebben ontvangen.

LET OP

Het is belangrijk te realiseren dat de verbreking van een fiscale eenheid Vpb ook nadelige gevolgen kan hebben. De regeling voor de fiscale eenheid is complex en bevat een aantal bepalingen die ook van belang zijn bij of na verbreking van de fiscale eenheid. Het verbreken van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan leiden tot een sanctie of tot een ander ongewenst gevolg. Laat dan ook vooraf beoordelen door een deskundige op dit gebied of de verbreking van de fiscale eenheid in uw geval niet leidt tot ongewenste gevolgen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws