Marginale (belasting-)druk te hoog? Kies voor eindheffingsloon!

18 november 2019

80% marginale druk? Dat gaan we anders regelen!

Belastingadviseurs houden zich bezig met fiscale optimalisatie van de belastingdruk voor hun klanten. En eerlijk gezegd dat is geen eenvoudig een-tweetje binnen de Nederlandse belastingwetgeving!! Het is verleidelijk om te kijken wat er onderaan de streep overblijft maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. Er zijn nogal wat regelingen in Nederland afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Over een loonsverhoging zijn niet alleen belastingen en premies verschuldigd maar een verhoging kan ook leiden tot verlaging van heffingskortingen en toeslagen. Het is dan ook een heel karwei om exact te bepalen wat er netto overblijft van een loonsverhoging.

Marginale (belasting-)druk

Soms is het dan ook eenvoudiger om te kijken naar het marginaal tarief. Het marginaal tarief vertelt ons in één oogopslag wat het netto effect is als een klant € 1 meer of minder inkomen krijgt. Jaarlijks publiceert de overheid tabellen waarin af te lezen is wat het marginaal tarief is bij een bepaald inkomen. In de tabellen wordt niet alleen rekening gehouden met de belastingtarieven maar ook met premie zorgverzekeringswet, heffingskortingen en toeslagen. Als je alles bij elkaar optelt, heb je het marginaal tarief te pakken.

Zeer hoge marginale tarieven

Bij inkomens in de range €22.000-€34.000 is er sprake van zeer hoge marginale tarieven. Zie tabellen-marginale-druk-pakket-belastingplan-2020. Dit komt door de inkomensafhankelijke heffingskortingen en de toeslagen.

Vergelijk het volgende overzicht voor een eenverdiener met een of meer jonge kinderen.

Bruto inkomenMarginaal tarief 2019Marginaal tarief 2020
21.00011%11%
22.00051%17%
23.00087%75%
24.00088%79%
25.00088%80%
26.00089%81%
27.00090%82%
28.00091%82%
29.00091%83%
30.00092%84%
31.00093%85%
32.00088%85%
33.000152%79%
34.00066%77%

Bij werknemers met een inkomen van meer dan 25.000 euro per jaar bedraagt de marginale druk bij 100 euro loonsverhoging dus 80% of meer!! Een loonsverhoging werkt in dat geval niet echt stimulerend.

Vervang loon door eindheffingsloon

Bij werknemers in dit inkomenstraject kan zeer veel worden bespaard door loon toe te kennen onder de eindheffingsregeling. In onze nieuwsbrief van 30 september 2019 Schootenadvies-eindheffingsloon-fiscaal-aantrekkelijk hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan het eindheffingsloon. Eindheffingsloon leidt niet tot lagere heffingskortingen en niet tot lagere toeslagen. Eindheffingsloon komt namelijk niet op het loonstrookje van de werknemer.

Het tarief van de eindheffingsregeling is 80%. Toegepast op het gebruteerde loon is dit tarief 80/180 = 44,44%, aanmerkelijk lager dan de bovenstaande marginale tarieven.

Additioneel voordeel is dat de werkgever sociale premies en premie zorgverzekeringswet bespaart.

Afweging nadelen

Het voordeel komt bij de werknemer terecht, die houdt netto meer over. Nadelen van eindheffingsloon voor de werknemer zijn onder andere dat er geen pensioen opgebouwd wordt over het eindheffingsloon en dat het niet meetelt voor de grondslag voor inkomensafhankelijke uitkeringen, zoals WW.

Per saldo kost de eindheffingsregeling de werkgever natuurlijk wel extra. Ook administratief moet een en ander wel weer worden verwerkt. Anderzijds moet worden bedacht dat goede arbeidsvoorwaarden essentieel zijn voor het behouden van (goede) werknemers en het tevreden stellen van werknemers. Een mogelijkheid is wellicht ook om regulier loon te vervangen door eindheffingsloon Schootenadvies-eindheffingsloon-fiscaal-aantrekkelijk.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws