Meerdere auto’s van de zaak ter beschikking gesteld aan één werknemer?

31 maart 2021

De regels voor bijtelling privé gebruik 2021 zijn veranderd.

Aanvulling 30-4-2021: De bijtelling bij werknemers met meer dan 1 auto van de zaak hoeft pas vanaf 2022 op een andere manier te worden berekend, meldt de Belastingdienst. Eerder dit jaar maakte de fiscus nog bekend dat de wijziging per 2021 in was gegaan, maar nu meldt de dienst dat er ‘door diverse praktijkvragen’ is besloten om dat uit te stellen tot 2022.

Als u als werkgever gelijktijdig meer dan 1 auto ter beschikking stelt aan één werknemer, dan verandert de berekening van de bijtelling voor privé gebruik van de auto’s per 2021. Dat meldt de Belastingdienst in het handboek loonheffingen 2021.

Bijtelling privégebruik

Rijdt uw werknemer privé meer dan 500 kilometer per jaar met een auto van de zaak? Dan moet u een bedrag tot het loon van uw werknemer tellen voor het privégebruik. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2021 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 12% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

Let op: In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25% naar 22%. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot gelden over de jaren 2017-2020 andere (verlaagde) tarieven.

Gelijktijdig meerdere auto’s in gebruik

Als er gelijktijdig meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld aan dezelfde werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Het is fiscaal toegestaan om een werknemer meerdere auto’s van de zaak ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld een personenauto voor woon-werkverkeer, privé gebruik en zakelijke afspraken en een bestelbus voor bezoek aan bouwplaatsen en grote klussen waar materiaal nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Als de werknemer beide auto’s in het kalenderjaar privé rijdt zonder een kilometeradministratie bij te houden, moet de werknemer voor beide auto’s een bijtelling betalen voor het gehele jaar. In de praktijk zal in de meeste gevallen alleen privé gereden worden met de personenauto. Dan wordt een verklaring geen privégebruik voor de bestelauto aangevraagd en vindt alleen bijtelling plaats voor de personenauto.

De bijtelling privégebruik auto past u dus toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Als uw werknemer met geen enkele auto op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt, hoeft u niets bij te tellen tot zijn loon. Voorbeeld u stelt een werknemer 2 auto’s gelijktijdig ter beschikking. De werknemer rijdt met auto 1 op jaarbasis meer dan 500 privékilometers. De werknemer kan aantonen dat hij auto 2 niet privé gebruikt. In dat geval moet u alleen voor auto 1 bijtellen.

Aantal rijbewijzen

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de Belastingdienst in het handboek loonheffingen een aanpassing op deze regeling doorgevoerd. Toelichting hierop vindt u in punt 23.3.12 van het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘. Een redelijke toepassing van de regels betekent dat de bijtelling privégebruik auto bij meerdere ter beschikking gestelde auto’s beperkt kan blijven tot 1 auto als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin 1 persoon een rijbewijs heeft. De werkgever houdt alleen rekening met de auto met de hoogste bijtelling. Als in het gezin van de werknemer 2 personen een rijbewijs hebben, berekent u de bijtelling over 2 auto’s. U houdt alleen rekening met de 2 auto’s met de hoogste bijtelling. Tot en met 2020 moest bijgeteld worden voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde. Dit is veranderd. Per 2021 telt u bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws