Meerdere schenkingen op dezelfde dag samenvoegen?

16 september 2021

Niet als de schenking onder opschortende voorwaarde wordt gedaan!

Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 29 juli 2021 geoordeeld voor de schenkbelasting dat schenkingsakten van schenkingen aan dezelfde persoon welke op één dag worden gepasseerd niet hoeven te worden samengevoegd. Omdat vier van de akten opschortende voorwaarden bevatten, treden gevolgen voor de schenkbelasting van die vier akten pas in werking na het intreden van die voorwaarden. Het voordeel voor u is dat u niet ieder jaar naar de notaris hoeft voor de schenking. Ook kan meer zekerheid worden geboden aan kinderen bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning.

De Zaak

Een man krijgt in maart 2013 vijf schenkingen van zijn ouders, Iedere schenking bedraagt € 10.000. Het is de bedoeling dat de man jaarlijks € 10.000 zal ontvangt. Dit wordt bij de notaris geregeld door vijf afzonderlijke notariële akten op één dag te passeren. In vier van de vijf akten wordt opgenomen dat de schenking plaatsvindt onder de voorwaarde dat één van beide ouders nog in leven is op respectievelijk 1 januari 2014, 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017. Ook laten ouders in de akten opnemen dat ze het recht hebben om de schenkingen te herroepen.

Het geschil

De Belastingdienst is van mening dat hier één schenking plaatsvond ter grootte van de contante waarde van de vijf schenkingen van € 10.000. De rechtbank deelt die zienswijze niet. De inspecteur legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank. Hij is in hoger beroep gegaan bij Hof Den Bosch. Ook bij het Hof krijgt de inspecteur geen gelijk.

Vijf overeenkomsten van schenking

Het hof stelt vast dat in civielrechtelijke zin vijf schenkingen zijn gedaan in de vorm van een vorderingsrecht van € 10.000. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat de schenkingen niet als één geheel moeten worden beschouwd. Er zijn vijf afzonderlijke rechtshandelingen, schenkingen, tot stand gekomen. Vier van de vijf schenkingen bevatten een opschortende voorwaarde. Volgens de Successiewet zijn de schenkingen gespreid in de tijd in vijf verschillende jaren tot stand gekomen. Het hof ziet niet in waarom de fiscale gevolgen van het op een vrijwel gelijk moment civiel-juridisch overeenkomen van schenkingen onaanvaardbaar is. De wetgever heeft immers voor schenkingen onder opschortende voorwaarden juist beoogd in fiscale zin af te wijken van het civielrechtelijke moment van de totstandkoming. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Praktische voordelen

Door deze uitspraak is dit een mogelijkheid om op een praktische manier gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting zonder dat u daarvoor ieder jaar naar de notaris moet. Op één tijdstip kan een schenking voor meerdere jaren worden geregeld om al dan niet gebruik te kunnen maken van de jaarlijkse vrijstelling. Wellicht kan worden bespaard op de notariskosten.

Deze uitspraak is ook interessant in situaties dat ouders geld uitlenen aan hun kinderen voor de financiering van de eigen woning. Vaak wordt tussen ouders en kinderen overeengekomen om jaarlijks (een deel van) de rente terug te schenken om de lasten van het kind te verminderen. Professionele geldverstrekkers vragen in deze situatie vaak om een overeenkomst waaruit de voorgenomen schenking blijkt, voordat zij akkoord gaan met een financieringsaanvraag. Uit deze uitspraak volgt nu dat bij een juiste invulling van de schenking er geen sprake is van de schenking van een periodieke uitkering die ineens belast is voor de schenkbelasting. Aan de eis van de geldverstrekker kan dus tegemoetgekomen worden.

Let op: de Belastingdienst kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Hof. Hierover is op dit moment nog niets bekend.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws