De meewerkende partner fiscaal vriendelijk belonen

4 december 2017

De meewerkende partner fiscaal vriendelijk belonen

Een waardevolle waardering

Indien de partner van een ondernemer meewerkt in de eenmanszaak, is het niet alleen reëel om daarvoor een beloning toe te kennen maar dat kan fiscaal ook gunstig uitpakken.

Belonen van de partner kan in beginsel op drie manieren, door middel van:

  1. een civielrechtelijke dienstbetrekking;
  2. een arbeidsbeloning;
  3. kiezen voor de meewerkaftrek.

Civielrechtelijke dienstbetrekking
Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking is vereist dat er tussen de ondernemer en de partner een gezagsverhouding bestaat uit hoofde van de dienstbetrekking. Als de partner de enige werknemer is in de eenmanszaak dan zal normaliter geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Is de partner niet het enige personeelslid en werkt de partner onder vergelijkbare omstandigheden als het overige personeel dan kan sprake zijn van een dienstbetrekking voor de partner. Bij zo’n dienstbetrekking kunt u gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. In deze situatie is de partner wel verplicht verzekerd ingevolge de werknemersverzekeringen en kan sprake zijn van cao-verplichtingen en deelname aan een pensioenfonds.

Arbeidsbeloning
Een reële arbeidsbeloning toekennen aan de partner kan zonder inhouding van loonbelasting of premies werknemersverzekeringen. De beloning die de partner ontvangt is wel bij de partner belast met inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is sprake van een reële arbeidsbeloning als de vergoeding tenminste € 5.000 of meer per jaar bedraagt. Dan is de vergoeding bij de ondernemer aftrekbaar van de winst.

Let op: Betaling van de reële arbeidsbeloning dient plaats te vinden op een bank- of girorekening van de partner; desgewenst op een en/of rekening. Wilt u dus over 2017 nog een reële arbeidsbeloning toekennen aan uw partner dan dient u het bedrag vóór 1 januari 2018 te betalen op zijn/haar (en/of) rekening.

Tip: Als de partner geen andere inkomsten heeft betaalt de partner over een beloning van minder dan € 7.000 geen belasting door toepassing van de heffingskorting. Over een beloning van € 14.000 is de belastingdruk nog steeds maar beperkt tot per saldo 10%, terwijl de ondernemer door de aftrek tot wel 40% belasting kan besparen.

Meewerkaftrek
De meewerkaftrek is uitsluitend een aftrekpost voor de ondernemer en geen arbeidsvergoeding voor de partner. De arbeid van de partner in de onderneming wordt gewaardeerd op een forfaitair percentage van winst, oplopend van 1,25% tot maximaal 4%. Naarmate de partner meer uren meewerkt in de onderneming mag de ondernemer een hoger percentage van de winst forfaitair aftrekken. Voor de laagste aftrek van 1,25% is het noodzakelijk dat de partner ten minste 525 uren op jaarbasis meewerkt en voor de hoogste aftrek van 4% is dat 1750 uur per jaar. Indien de meewerkaftrek wordt toegepast wordt de meewerkende partner niet zelfstandig in de belastingheffing betrokken. Om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek moet de ondernemer zelf ook voldoen aan een urencriterium van ten minste 1225 uur per jaar.

Feitelijke en persoonlijke omstandigheden doorslaggevend
Welke van de keuzes dienstbetrekking, een reële arbeidsbeloning of de meewerkaftrek voor u de meest aantrekkelijke optie is, wordt bepaald door de feitelijke situatie en persoonlijke omstandigheden. Van belang is onder meer in welke tariefschijf de ondernemer valt, maar ook of de partner wel of niet andere inkomsten uit arbeid heeft. Daarnaast is van belang het aantal uren dat de partner meewerkt in de onderneming, de hoogte van de winst en de beloning en persoonlijke omstandigheden zoals aftrekposten in privé enzovoort. Laat u goed en tijdig voorlichten over uw mogelijkheden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws