Monumentenonderhoud

9 maart 2020

Leningen en subsidies voor onderhoud en verduurzaming van (woning)monumenten.

U kunt van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw monument. Dit kan een subsidie of een lening zijn. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument dat u bezit. Het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor cultureel Erfgoed ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of kopen.

Subsidieregeling onderhoud rijksmonument

Vanaf 1 januari 2019 zijn de kosten voor onderhoud van een rijksmonument niet meer aftrekbaar binnen de inkomstenbelasting. U kunt in plaats daarvan gebruikmaken van een subsidieregeling. Op de website Cultureelerfgoed.nl vindt u alle informatie over de vervangende subsidieregeling. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Lening voor rijk monumentaal woonhuis

Komt u niet in aanmerking voor een subsidie op uw rijk monumentaal woonhuis dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een lening met lage rente om het onderhoud te financieren. Hoe u deze lening kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, staat op de website Restauratiefonds.nl. Het restauratiefonds biedt leningen aan met ieder hun eigen voorwaarden. De rente ligt een paar procent onder de marktrente. De minimale rente bedraagt echter altijd 1,0%.

Lening voor energiebesparende maatregelen

Neemt u meteen energiebesparende maatregelen tijdens de restauratie? Dan biedt het Restauratiefonds een ‘duurzame-monumenten-lening’ aan om de uitgaven daarvoor te financieren. Eigenaar-bewoners en VvE’s van rijk monumentale woningen en/of appartementen kunnen deze lening aanvragen.

Subsidie en lening voor overige rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Zoals een klooster, molen of vuurtoren? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidie vraagt u aan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor deze rijksmonumenten en ook voor archeologische rijksmonumenten is er de instandhoudingssubsidie. De subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden. De overheid keert deze subsidie over een periode van 6 jaar uit. U kunt ook een lening krijgen van het Restauratiefonds.nl.

Met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten kunnen eigenaren een monument een andere functie geven. Bijvoorbeeld een kerk verbouwen tot winkel.

Lening voor gemeentelijk of provinciaal monument

Voor onderhoud of restauratie van een provinciaal of gemeentelijk monument, kunt u een financiering aanvragen. Dit kan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws