NOW 1.0: aanvraagtermijn verlengd, tegemoetkoming seizoensbedrijven

25 mei 2020

De aanvraagtermijn voor de lopende NOW-regeling wordt verlengd van 31 mei tot en met 5 juni. De verlenging is bedoeld om werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de regeling de kans te geven alsnog een aanvraag te doen bij UWV.

0-loonsom in januari

Het gaat hierbij om werkgevers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 en om werkgevers die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen.

Het kabinet heeft afgelopen woensdag bekend gemaakt dat deze werkgevers mogelijk alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW 1.0).

Loonsom maart leidend

Als basis voor de bepaling van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt nu standaard de loonsom van januari gebruikt. Voor werkgevers die in seizoensgebonden sectoren actief zijn en die in januari een lagere loonsom hebben dan in maart kan dit onvoordelig uitpakken. Het kabinet heeft daarom besloten dat voor deze werkgevers bij de definitieve subsidievaststelling de loonsom van maart bepalend wordt voor de hoogte van de tegemoetkoming. Voor het toegekende voorschot heeft dat nu geen gevolgen.

Deze aanpassing is ook gunstig voor werkgevers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari en november, bijvoorbeeld omdat ze pas net zijn begonnen. Als zij een aanvraag hebben gedaan, hebben ze een afwijzende beschikking ontvangen. Deze werkgevers, die geen voorschot ontvangen, zullen door UWV actief benaderd worden om aan te geven dat ze straks bij de definitieve subsidievaststelling mogelijk toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari en november die om deze reden geen aanvraag hadden ingediend, kunnen die aanvraag alsnog indienen tot en met 5 juni. Ze zullen dan weliswaar geen voorschot ontvangen, maar ook zij komen bij de definitieve vaststelling dan mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Andere omzetbepaling na overname

Ondernemingen die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen voorafgaand aan deelname aan de NOW blijken in een aantal gevallen in beperkte mate gebruik te kunnen maken van deze regeling. Dit omdat de standaardregel voor de omzetbepaling voor hen nadelig kan uitpakken. De regeling is nu zo aangepast dat beter aangesloten wordt bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een overgang van onderneming. Ook ondernemingen die om deze reden geen aanvraag hadden ingediend kunnen dat dus nu alsnog doen tot en met 5 juni.

UWV zal deze en alle andere aanpassingen van de huidige NOW-regeling de komende tijd nog uitgebreid toelichten op de website en communiceren naar werkgevers.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws