NOW 1.0 wordt NOW 2.0 Definitieve regeling

4 juni 2020

Het kabinet presenteerde vorige week woensdag een tweede steunpakket voor bedrijven die worden geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Een van de onderdelen van het steunpakket is de verlening van de regeling tegemoetkoming in de loonkosten, kortweg NOW regeling. Na het debat in de Tweede Kamer zijn de voorwaarden van de verlenging van de NOW regeling nu bekend. Wij zetten de voorwaarde voor de NOW 2.0 en de verschillen met NOW 1.0 voor u op een rij.

NOW 2.0

– Bedoeld voor bedrijven met een omzetverlies van minimaal 20% in 4 maanden ten opzichte van de gemiddelde omzet over 4 maanden in 2019 (een derde van de jaaromzet) (was: 3 maanden en een vierde van de jaaromzet).

– De referentieperiode van 4 maanden omzet 2020 moet aansluiten op de periode die is gebruikt bij de aanvraag van de NOW 1.0. Voor nieuwe aanvragers start deze periode op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

– Looptijd van 1 juni tot en met 30 september 2020. Dat zijn 4 maanden. (was: 1 maart tot en met 31 mei ofwel 3 maanden).

– Vergoeding van maximaal 90% van de loonsom voor werknemers die sociaal verzekerd zijn. Het voorschot bedraagt wederom 80%.

– De vergoeding wordt verhoogd met een vaste opslag van 40% (was: 30%).

– De referentieperiode voor de loonsom wordt maart 2020 (was: januari 2020 of bij seizoensarbeid loonsom maart als de loonsom over maart, april en mei 2020 hoger is dan 3 keer de loonsom januari 2020).

– Bij ontslag van medewerkers in de periode van steunaanvraag NOW wordt geen boete opgelegd als het ontslag maximaal 20 werknemers betreft. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers wordt geen boete opgelegd als er een akkoord wordt gesloten met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Wordt geen akkoord bereikt dan moet er een verzoek tot mediation worden ingediend bij de Stichting van de Arbeid. Wordt geen akkoord bereikt of verzoek gedaan dan bedraagt de ontslagboete 5% van het totale subsidiebedrag (was: boete van 150% van het loon van de ontslagen medewerkers).

– Aan te vragen bij het UWV vanaf 6 juli 2020 (was: aanvraagtermijn voor NOW 1.0 loopt tot en met 5 juni 2020).

– Werkgevers die de NOW-regeling 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

– Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling 2.0 mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze voorwaarde geldt alleen indien u verplicht bent om bij vaststelling van de definitieve subsidie een accountantsverklaring aan te leveren (verplicht bij een voorschot van €100.000 of meer of bij definitieve vaststelling een subsidie hoger dan €125.000).

Blijf op de hoogte van de NOW 2.0 klik dan HIER aan te melden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws