NOW 3.0 loket is vanaf vandaag open

16 november 2020

Voorwaarden wijken af van tweede aanvraagperiode

Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020. Maar de voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode. Zo wordt in de NOW 3.0 gesproken over de derde, vierde en vijfde tranche omdat deze wordt voortgebouwd op de eerdere tranches van de NOW 1.0 en NOW 2.0. We zetten een en ander voor u in een tabel.

Derde tranche: 01.10.2020 t/m 31.12.2020Vierde tranche: 01.01.2021 t/m 31.03.2021Vijfde tranche: 01.04.2021 t/m 30.06.2021
(Verwacht)omzetverliesMinimaal 20%Minimaal 30%Minimaal 30%
Loonsteun (NOW 3.0)Maximaal 80% bij een omzetverlies van 100%Maximaal 70% bij een omzetverlies van 100%Maximaal 60% bij een omzetverlies van 100%
Vrijstelling-%10%15%20%
Maximaal te vergoeden loon per werknemerTweemaal het dagloon (€ 9.538) per maandTweemaal het dagloon (€ 9.538) per maandEenmaal het dagloon (€ 4.769) per maand

 

Omzetverlies. De subsidie is gerelateerd aan het omzetverlies. U bepaalt het omzetverlies door de omzet te vergelijken met een vierde van de omzet van 2019 (referentieperiode). Let op. Ook in de vierde en vijfde tranche blijft de referentieperiode 2019 (en wordt dus niet 2020 voor 2021).

Loonsom. Voor de loonsombepaling geldt dat de voorschotten van 80% van alle drie de tranches worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (polisadministratie van het UWV). Is deze administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld, dan wordt er uitgegaan van de loonsom van april 2020. Net als in de NOW 2.0 is de forfaitaire opslag over de loonsom 40%.

Vrijstellingspercentage. U als werkgever krijgt de mogelijkheid om de werkelijke loonsom te laten dalen met 10% in de derde tranche, 15% in de vierde tranche en 20% in de vijfde tranche, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. U moet hierbij denken aan een natuurlijk verloop binnen het personeelsbestand, een vrijwillig loonoffer te vragen aan uw werknemers (bijv. baangarantie in ruil voor loonsverlaging) of in het uiterste geval door ontslag. Let op. De reguliere ontslagbescherming blijft in geval van ontslag volledig in stand. Let op. U moet wel een akkoord sluiten met de werknemersvertegenwoordigers of vakbonden over deze verlaging.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws