Online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen en verlengen beschikbaar

26 juni 2020

Verlenging

Hebt u in maart of april bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier. U vroeg automatisch bijzonder uitstel aan voor 3 maanden. In de schriftelijke ontvangstbevestiging die u van de Belastingdienst heeft gekregen, staat de einddatum van het bijzonder uitstel.

Is het bijzonder uitstel van 3 maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af? En hebt u langer uitstel nodig? Dan kunt u een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Wanneer de Belastingdienst (nog) niet zo’n verzoek van u heeft ontvangen, sturen zij u op tijd een brief om u te waarschuwen dat uw bijzonder uitstel afloopt. U kunt dan online, maar ook nog schriftelijk, verlenging aanvragen.

Belastingschuld minder dan € 20.000

Had u op het moment van aanvraag van uitstel openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000? Dan kunt u verlenging aanvragen met het online formulier. In het formulier geeft u de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Hebt u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze als bijlagen meesturen.

Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Belastingschuld hoger dan € 20.000

Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger?

Dan moet u naast de hiervoor genoemde gegevens ook een verklaring van een derde-deskundige meesturen. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

De verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose kunt u aan het formulier toevoegen. Hebt u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwen? Dan kunt u deze ook als bijlagen meesturen.

Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. U kunt snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

1e keer uitstel van betaling aanvragen

Vraagt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aan? Dan doet u dit automatisch voor 3 maanden. U kunt snel en gemakkelijk doen met het online formulier.

Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u meer informatie en een link naar het online formulier.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws