Onze rol

Iedere ondernemer en elke onderneming heeft een eigen behoefte aan ondersteuning.
image

Onze rol

De ene ondernemer heeft alles op financieel-administratief gebied uitbesteed. Daar doen we dan alles voor. Hij/zij wordt volledig door ons ontzorgd en hoeft maar één telefoonnummer te bellen om van zijn/haar zorgen te worden verlost en om de benodigde begeleiding te ontvangen. We maken vaak mee dat op personeelskosten meer bezuinigd kan worden dan onze kosten om deze werkzaamheden te verrichten.

De andere ondernemer heeft bijna alles zelf in huis. De administratie, de aangiften loon- en omzetbelasting, de financiële managementinformatie en soms ook de conceptjaarrekening worden door de eigen organisatie samengesteld. Wij maken de jaarrekening definitief, sturen eventueel de controle aan en verzorgen de jaarlijkse aangiften en de advisering.

Soms heeft een ondernemer zijn onderneming bij een van de grotere accountantskantoren ondergebracht. Met name vanwege de omvang van zijn onderneming en het internationale karakter daarvan.

Wij verzorgen dan de ondersteuning van de ondernemer in privé en zijn personal holding. Het fiscale finetunen tussen privé en zijn holding, het maken van financiële planningen, zijn nalatenschapsplanning, overige advisering e.d. nemen wij dan voor zijn rekening. Zo zijn privé en zakelijk gescheiden. Een accountant/adviseur voor zijn bedrijf en een persoonlijk adviseur en vertrouwenspersoon in privé. Die niet alleen ondersteuning biedt aan de ondernemer maar waar ook zijn partner en kinderen met vragen terechtkunnen.

Ook komt het voor dat we zo nu en dan voor één enkele concrete klus worden ingeschakeld.
En tot slot worden we ook regelmatig ingeschakeld voor second opinions. De ene keer op een door een ander kantoor uitgebracht advies. Een andere keer op de integrale ondernemingsstructuur en de zakelijke en privé inkomens- en vermogenspositie.

Kortom, iedere gewenste rol kan door ons worden vervuld. Het gaat erom wat bij jouw positie en jouw onderneming het beste past.

Wij doen alles

Ga je voor volledige ondersteuning? Dan kun je op ons rekenen voor het efficiënt inrichten en verwerken van het administratieve proces (online of bij jou of ons op locatie), voor de samenstelling van jaarrekeningen, aangiften en advisering op fiscaal, financieel, administratief en juridisch gebied. Voor het beschikbaar stellen van managementinformatie, in nauwe samenwerking en pro-actief zodat het proces efficiënt en duidelijk verloopt. Waardoor tijdig wordt geanticipeerd op kansen en bedreigingen. Als complete, volwaardige sparringpartner vergezellen we jou en jouw onderneming in ieder ontwikkelstadium vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid.

Van de jaarlijks terugkerende standaardwerkzaamheden en verplichtingen tot specialistisch advies in iedere ondernemingsfase. Je kunt rekenen op passende begeleiding, vanuit een strakke achterliggende organisatie. Ook als het gaat over privé-gebeurtenissen die op welke manier dan ook invloed hebben op je functioneren als ondernemer. Een hele zorg minder dus.

Wij vullen aan

Heb je een grote onderneming dan kan het zijn dat je een eigen administratieve afdeling, al dan niet met een financieel directeur of controller, in huis hebt. Daarmee heb je dan de primaire financiële en fiscale processen in eigen beheer onder controle. In goed overleg stemmen we onze ondersteuning en advisering af op de behoefte die niet in eigen beheer is ingevuld. Zodat onze werelden naadloos op elkaar aansluiten en er geen zaken tussen de wal en het schip vallen. In deze rol stellen we de jaarrekening definitief samen, sturen we de controle aan en verzorgen de jaarlijkse aangiften en advisering. Met een goede communicatie zodat we op de hoogte blijven van wat er bij jou en jouw onderneming speelt en tijdig aandachts- en adviespunten worden onderkend en aangedragen.

Vaak komt het voor dat wij als allrounder ook de aansturing van gespecialiseerde en kostbare experts voor onze rekening nemen. Wij kennen jou immers als geen ander, spreken jouw taal en weten wat jij wel en niet wilt. Wij regisseren dan het proces en de voortgang van zaken en houden je van de ontwikkelingen daarvan op de hoogte. Om zodoende jou en jouw organisatie te ontlasten. Zo wordt bereikt dat kostbare specialisten alleen worden ingeschakeld indien en zo lang dat nodig is. Deze rol nemen we vaak in ten opzichte van bepaalde fiscale specialisten (internationaal), advocaten, juristen, notarissen, banken e.d.

Uitsluitend advisering

Stel, je hebt de jaarlijks terugkerende werkzaamheden bij een klein of middelgroot administratie- of accountantskantoor ondergebracht. En je bent daar tevreden over. Misschien wel bij een familielid, vriend of goede kennis waardoor de loyaliteit extra sterk is. Prima natuurlijk. Maar in bepaalde gevallen ben je toch op zoek naar net dat extra beetje specialistische kennis. Je hebt het gevoel dat ze het niet slecht doen maar dat je toch iets mist. Je ontvangt nooit tips, hebt alleen informatie en besprekingen over het verleden en niet over het heden en de toekomst. Alles wordt weliswaar netjes en correct samengesteld maar je hebt niet het gevoel dat je samen aan de weg timmert. Of antwoorden blijven uit wanneer je meer complexe vraagstukken voorlegt. Of zijn (te) lang onderweg. Waarschijnlijk zijn de kennis en proactieve houding niet aanwezig. Voor dat ene probleem niet of misschien wel structureel niet.

Zonder deze relatie aan te tasten of te passeren kunnen we onze diensten in samenwerking met het betreffende kantoor of de betreffende persoon aanbieden. Eenmalig, bijvoorbeeld bij een bedrijfsopvolging , een herstructurering of een nalatenschapsplanning bijvoorbeeld. Of structureel door jaarlijks in overleg met jou en jouw accountant/boekhouder in het lopende jaar jouw inkomens- en vermogenspositie en die van jouw bedrijf fiscaal te finetunen. Vaak zien we dat wanneer we op deze manier de samenwerking starten er een last van de schouders van de betreffende accountant/boekhouder valt en het zelfs bevrijdend werkt omdat het ook hem jarenlang bedrukte.

Alleen 'prive'

Je hebt de jaarlijks terugkerende werkzaamheden en de advisering rondom je onderneming ondergebracht bij een middelgroot of groot accountantskantoor. En dat werkt prima voor je. Maar je bent nog op zoek naar een vertrouwde partner die met je meedenkt als het gaat over jouzelf, jouw gezin en je privésituatie. Nu en in de toekomst.

Je hebt niet de behoefte om al jouw zakelijke beslommeringen en ook jouw privébelangen onder een dak te hebben. Gezien de omvang van jouw onderneming is er een zwaar accountantsteam nodig om de klus geklaard te krijgen. Hun focus ligt dan ook met name op het belang van en voor de onderneming. En minder of niet op het belang van de ondernemer zelf in privé. Soms ontbreekt überhaupt de houding, betrokkenheid en empathie om voldoende aandacht te besteden aan de positie van de ondernemer en het gezin. Voor ons is echter juist de ondernemer het vertrekpunt bij onze dienstverlening. Het gaat ons immers om jou als ondernemer en jouw wensen. Wanneer we die kennen, kunnen we jouw positie en die van je gezin optimaliseren. Fiscaal, juridisch, financieel, waarbij we uitgaan van duidelijkheid, zekerheid, rust en veiligheid voor jou als ondernemer en voor je gezin.

Second opinion

Je twijfelt aan de deugdelijkheid van een advies of aan de deugdelijkheid van je totale ondernemingsstructuur. Of de inrichting van je inkomens- en vermogenspositie en/of die van je bedrijf. Wij geven graag een second opinion. Dit kan relatief snel en met een beperkte inspanning in tijd. We kunnen snel met een eerste voorlopige conclusie komen waarna in tweede instantie eventueel nog dieper in de materie kan worden afgedaald. En alternatieve oplossingen kunnen worden geboden.

Wat komen we zoal tegen:

  • Het ontbreken van advisering, waardoor soms de gehele ondernemingsstructuur en de onderlinge verhoudingen verre van optimaal zijn ingericht;
  • Adviezen die misschien wel juist zijn maar voor de ondernemer onleesbaar en onbegrijpelijk  zijn. Te knullig of te complex neergeschreven. Het kan dan handig zijn dat we het advies beoordelen en dat vervolgens mondeling met je doornemen. Eventueel met tekeningen op een whiteboard, wat vaak verhelderend werkt omdat veel mensen visueel zijn ingesteld. Zodat alles duidelijk en begrijpelijk wordt;
  • Het advies is te wetenschappelijk waardoor het te omvangrijk, te theoretisch, te gedetailleerd is en waarbij te veel alternatieven worden geboden zodat je als ondernemer nog niet weet wat te doen. Terwijl je juist een adviseur nodig hebt die je een duidelijke en praktische koers biedt. Die begrijpelijk is en vertrouwen wekt;
  • Het advies is te fiscaal waardoor onvoldoende rekening is gehouden met andere eisen en wensen die voor jou belangrijk zijn. Advisering moet integraal optimaal en niet (altijd) puur fiscaal van aard zijn;
  • Het advies is fiscaal te scherp waardoor de kans groot is dat er discussie over ontstaat met de fiscus en deze discussie bij de rechter eindigt. Je bent dan waarschijnlijk lekker gemaakt met een mooi eindresultaat maar je gaat een jarenlange periode tegemoet van kosten, onzekerheid en misschien zelfs ook nog een slechte nachtrust. En mogelijk word je aan het eind van de rit ook nog onaangenaam verrast met een flinke fiscale afrekening, verhoogd met boete en rente;
  • Het advies is zodanig complex waardoor voor jou de input en output onvoldoende duidelijk zijn en de kans groot is dat het advies jouw adviseur per saldo meer voordeel op zal leveren dan dat je er zelf mee opschiet;
  • Het advies is gewoon fout.

Kortom, heb je twijfels bij adviezen uit het verleden, een actueel advies of juist bij het ontbreken van adviezen dan willen wij daar graag snel en duidelijk onze deskundige mening over geven.

Kennismaking

Graag komen we bij je op bezoek om vrijblijvend kennis te maken en een eerste indruk te krijgen van jou en jouw bedrijf. Uiteraard ben je ook bij ons van harte welkom om te zien hoe onze onderneming eruit ziet en om indruk te krijgen van wat voor vlees je in de kuip hebt. Je kunt bellen of mailen met een van ons. Onze gegevens staan opgenomen bij “Ons team”. Of kijk bij 'contact' om contact met ons op te nemen via het secretariaat.

Overstappen

Overweeg je om over te stappen, weet dan dat overstappen tegenwoordig niets meer voorstelt. Bij een nieuwe relatie verdiepen we ons voordat je beslist om over te stappen kosteloos in de voor ons relevante gegevens. Jaarrekeningen, aangiften, overeenkomsten, organigram, testamenten, huwelijkse voorwaarden, etc. Vervolgens stellen we naar aanleiding van die beoordeling een lijstje van aandachts- en adviespunten op. Dat bespreken we met jou. Door het kennismakingsgesprek, de beoordeling van jouw stukken en de bespreking daarvan hebben we een beeld van wie je bent, wat je wilt en wat je nodig hebt. Als de klik er is, je overtuigd bent van onze toegevoegde waarde en het prijskaartje kan onze adviesrol beginnen.

Voor wat betreft de uitvoering van de standaardwerkzaamheden hoeven we niet meer te regelen dan dat de bestaande accountant/boekhouder de voor ons relevante stukken digitaal aanlevert zodat wij daarna de draad simpelweg op kunnen pakken. De samenstelling van administratie, jaarrekening en aangiften lopen dan efficiënt en naadloos door. En uiteraard zijn aan het verwelkomen van een nieuwe ondernemer geen kosten verbonden.

Heb je een vraag over het bovenstaande?