Opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten vanaf 1-1-2020

30 maart 2020

3 x 3 x 6.

Een tijdelijk arbeidscontract gaat onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) sinds 1 januari 2020 automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. In de cao kunnen afwijkende regels staan.

3 x 2 x 6 wordt 3 x 3 x 6

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract (de ketenbepaling) is verruimd. Tot 1 januari 2020 was er de 3x2x6-regeling: 3 tijdelijke contracten in 2 jaar met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De nieuwe regel is 3x3x6 (3 tijdelijke contracten in 3 jaar met een tussenpoos van maximaal 6 maanden).

3 opvolgende tijdelijke contracten

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als:

  • hij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever, of;
  • hij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers;
  • De pauze (tussenpoos) tussen contracten maximaal 6 maanden is;
  • het 3e contract van de werknemer eindigt op of na 1 januari 2020, en;
  • de cao bevat geen andere voorwaarden. De afspraken in de cao gaan voor.

Na 3 jaar tijdelijke contracten

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als:

  • hij langer dan 3 jaar lang meerdere tijdelijke contracten heeft gekregen bij dezelfde werkgever. Of voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers;
  • de tussenpoos maximaal 6 maanden is. Voor tijdelijk terugkerend werk (niet alleen seizoensarbeid) voor maximaal 9 maanden mag er maximaal 3 maanden tussen de contracten zitten. Dit moet in de cao staan;
  • in de cao geen andere voorwaarden hierover staan. De afspraken in de cao gaan voor.

Let op: voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 geldt de (nieuwe) ketenbepaling van drie jaar. Ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.

Ketenbepaling: opvolgend werkgeverschap

Is er sprake van opvolgend werkgeverschap? Dan zet de keten van arbeidsovereenkomsten zich voort (en mogen die arbeidsovereenkomsten worden meegeteld). Van opvolgend werkgeverschap kan sprake zijn bij een bedrijfsovername. Of als een werknemer eerst via een uitzendbureau en later rechtstreeks bij een werkgever in dienst komt. De werknemer krijgt dan een andere werkgever maar blijft dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verrichten.

Werknemer jonger dan 18 jaar

De ketenbepaling is niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Afwijkende regels

Een cao mag afgeweken worden van de ketenbepaling ingeval sprake is van een uitzendovereenkomst of de aard van de bedrijfsvoering tijdelijke contracten met zich meebrengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan seizoenswerk. Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan mag er maximaal 3 maanden tussen de contracten zitten. Dit moet wel in de cao staan. Sommige sectoren, zoals het profvoetbal, werken alleen met tijdelijke contracten. Voor deze sectoren gelden andere regels voor het kunnen werken met tijdelijke en vaste contracten. De overheid bepaalt voor welke functies en sectoren dit geldt. De afwijkende regels worden vervolgens opgenomen in de betreffende cao’s.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws