Open fonds voor gemene rekening ongekend populair onder particulieren

2 oktober 2017

Verlaag uw vermogen in box 3 vóór 1-1-2018, zorg hier tijdig voor!

Hoewel de belastingheffing over uw vermogen met ingang van 1 januari 2017 enigszins is verlaagd, doet deze heffing bij de huidige rendementen op spaarrekening nog steeds behoorlijk pijn. Als uw privévermogen de grens van € 250.000 per persoon is gepasseerd, is de fiscale druk zelfs toegenomen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat belastingplichtigen massaal op zoek gaan naar mogelijkheden om de belastingdruk op privévermogen te verlagen. Een mogelijkheid om deze belastingbesparing te bereiken is de oprichting van een open fonds voor gemene rekening (open FvGR). Als u nog vóór 1 januari 2018 een fonds voor gemene rekening wenst op te richten is per direct actie nodig.

Open fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening (FvGR) is in feite een fonds waarin beleggers worden gecombineerd. Het is niet een civielrechtelijk geregelde rechtsvorm; het heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is in feite een gewone overeenkomst tussen deelnemers die voor gezamenlijke rekening willen sparen of beleggen.

Het wordt een OPEN fonds voor gemene rekening als de toetreding van een nieuwe deelnemer niet de toestemming behoeft van alle deelnemers. Fiscaal is een dergelijke OPEN combinatie zelfstandig belastingplichtig.

Een open FvGR kan als alternatief voor de Spaar-B.V. worden opgetuigd. Voordelen van een open FvGR ten opzichte van een Spaar-B.V. is onder andere de afwezigheid van publicatieplicht bij de KvK.

Een open FvGR kan worden ‘opgericht’ door slechts het ondertekenen van een overeenkomst. Er gelden wel een tweetal voorwaarden:

1) Een fonds met minderjarige kinderen is volgens de Belastingdienst niet mogelijk. Een fonds met meerderjarige kinderen kan wel.

2) Deelnemers mogen geen belang hebben van groter dan 90% in het vermogen van het open FvGR. Het belang van deelnemers die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd wordt samengeteld.

Fiscale behandeling open FvGR

De participaties in een open FvGR vallen niet in box 3 maar in box 2. De netto rendementen die het open FvGR behaalt, worden bij het open FvGR belast met 20% vennootschapsbelasting (VPB). Als het fonds het rendement na belasting uitkeert aan de deelnemers is aanvullend een heffing verschuldigd van 25% inkomstenbelasting. Per saldo betaalt u dan 40% over het werkelijke rendement.

Voorbeeld

Wij hebben een korte berekening gemaakt van het voordeel voor fiscale partners met een vermogen van € 500.000 bestaande uit € 200.000 banksaldi en € 300.000 aan beleggingen. Het netto rendement op de spaarrekening bedraagt 0,3% en op de beleggingen netto 2,5%.

Bij deze uitgangspunten kan het voordeel oplopen tot wel €.1.700 per jaar. De berekeningen treft u hieronder aan.

Berekening 1: Box 3

0,3% rendement over € 200.000         €    600

2,5% rendement over € 300.000         € 7.500

€ 8.100

af: box 3 heffing (2018)                        € 5.248

Netto resultaat privé                             € 2.852

 

Berekening 2: OFGR

0,3% rendement over € 200.000                   €    600

2,5% rendement over € 300.000                   € 7.500

€ 8.100

af: kosten aangifte VPB (stelpost)                 €    500

€ 7.600

af: vennootschapsbelasting                           € 1.520

Netto resultaat in OFGR                                € 6.080

af: inkomstenbelasting (box 2 heffing)           € 1.520

Netto resultaat privé                                       € 4.560

 

Bij de berekening van het voordeel is geen rekening gehouden met eenmalige kosten voor:

  • oprichting van het OFGR;
  • het vragen van beschikking aan de Belastingdienst;
  • opheffing van het OFGR.

Rekening houdende met deze kosten kan gesteld worden dat u het jaarlijks voordeel bereikt vanaf het 2e jaar van het bestaan van het fonds.

Conclusie

Door € 500.000 van het vermogen in te brengen in een open FvGR kunt  u een fors voordeel behalen. Algemeen geldt: hoe hoger de inbreng en/of hoe lager het rendement, des te groter het voordeel.

Tip: Tevens heeft u door het lagere vermogen in box 3 mogelijk recht op (hogere) toeslagen en/of betaalt u een lagere CAK-bijdrage bij opnamen in een verzorgingshuis.

 

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws