Ouder worden en in je eigen woning blijven wonen

9 april 2019

Welke mogelijkheden worden aangeboden voor meer financiële ruimte?

Afgelopen maand is er weer een nieuwe hypotheekvorm geïntroduceerd die het ouderen gemakkelijker moet maken om in de eigen woning te blijven wonen en toch voldoende financiële ruimte creëren om ook de leuke dingen in het leven te blijven doen. Het is daarmee het zoveelste ‘verzilverproduct’ dat er in de markt van hypotheken wordt aangeboden. Maar is zo’n verzilverhypotheek interessant en voor wie dan?

Wel genoeg vermogen maar geen financiële middelen

De oorlogse en naoorlogse generatie kenmerkt zich in het algemeen als bezitters van een eigen huis, nauwelijks hypotheek maar ook nauwelijks spaargeld en een klein pensioen. Stel je hebt een eigen huis dat 3 ton waard is en je hebt je hypotheek afgelost. Je bent dan vermogend. Op de bankrekening staan een paar duizend euro als buffer, bijvoorbeeld voor plotselinge grote uitgaven zoals de wasmachine die kapot gaat of de auto die een dure onderhoudsbeurt nodig heeft of wellicht wel aan vervanging toe is of gewoon voor later om de kosten van (extra) verzorging te kunnen betalen. Je hebt wel een pensioen waarvan je samen met je AOW de gewone maandelijkse lasten kunt betalen, maar geld om extra dingen te doen of de reis van je leven te maken zit er eigenlijk niet in. Het inkomen zou best 500 of 1000 euro in de maand méér mogen zijn om die dingen wel te kunnen doen. Maar ja, je bent wel vermogend, maar het zit in stenen, je kunt er dus eigenlijk niks mee. Wat zijn je opties?

Verkopen en huren?
Dan kijk je naar mogelijkheden om de waarde die in je huis vast zit er uit te halen. Een op het eerste gezicht eenvoudige manier is natuurlijk: verkoop je huis en zoek een goedkopere koopwoning of ga huren. Het is maar de vraag of je die goedkopere koopwoning kunt vinden en het is ook de vraag hoeveel geld je hiermee vrijspeelt. Een andere manier is verkopen en gaan huren. Hiervoor zijn de keuzemogelijkheden wellicht nog beperkter gezien de enorme vraag en beperkt aanbod van betaalbare huurwoningen. Bovendien geef je dan een vermogensdeel op waarbij de inflatie je vriend kan zijn. Huizenprijzen hebben de neiging minimaal mee te stijgen met de inflatie. Bij huren is de inflatie je vijand: huren stijgen vaak nog meer dan de inflatie, in tijd kan je koopkracht aardig worden uitgehold. En last but not least, over de eigen woning betaal je jaarlijks geen of nauwelijks inkomstenbelasting en de woning telt niet mee voor het bepalen van de eigen bijdrage bij opname in een verzorgingshuis. Als de woning is verkocht en het geld op je bankrekening staat telt dat saldo, onder aftrek van een vrijstelling, wel jaarlijks mee voor de berekening van de box 3 belasting en voor het vaststellen van de hoogte van die eigen bijdrage. Kortom, bezint eer gij hieraan begint.

Anders maar toch van hetzelfde
Mede omdat het zo lastig is om een geschikte (goedkopere) woning te vinden om terug te kopen of te huren worden er ook verschillende andere vormen aangeboden, die feitelijk op hetzelfde financiële resultaat neerkomen maar waarbij je wel in de woning kan blijven wonen. Bij deze vormen verkoop je als huiseigenaar je huis aan een financiële instelling of een bedrijf, die je vervolgens je eigen huis meteen laten terug huren. Soms kun je dan tot 70-80% van de waarde van je huis als verkoopopbrengst krijgen, met daaraan gekoppeld een levenslang woonrecht. Dan loop je dus ook niet het risico dat je uit je huis wordt gezet aan het einde van de looptijd en kun je lekker in je eigen huis blijven wonen. Maar ook bij deze variant blijf je met het bezwaar zitten dat het geld op je bankrekening staat en meetelt voor de jaarlijks inkomstenbelasting in box 3 en voor het vaststellen van de hoogte van die eigen bijdrage. Kortom, ook hier geldt bezint eer gij hieraan begint.

Verzilverhypotheek
Een andere mogelijkheid is je huis behouden en het vermogen van dat huis omzetten in geld. Een reguliere hypotheek afsluiten om het vermogen om te zetten in geld is niet eenvoudig. Vanaf 57 jaar kijkt een bank al naar het pensioeninkomen. En dat is doorgaans lager dan het salaris. Dan is het dus belangrijk om op een andere manier naar een hypotheek te kijken. Er zijn altijd twee belangrijke componenten bij het beoordelen of iemand goed is voor zijn geld en de hypotheekrente kan betalen maar ook de aflossing. Allereerst het inkomen en vervolgens het onderpand. Bij gepensioneerden is het logischer om zoveel mogelijk naar het onderpand te kijken. En dat is precies wat er gebeurt bij verzilverhypotheken. De bank kijkt naar de waarde van het onderpand. Daaruit moet rente en aflossing kunnen worden betaald. En zo krijg je een hypotheek van ergens tussen de 50% en 70% van de woningwaarde. Bij 3 ton betekent dit dus ergens tussen de 150.000 en 210.000 euro aan ‘opeethypotheek’. Want dat is het natuurlijk, je eet als het waarde de overwaarde in je huis op.

De opeethypotheek
Er worden op dit moment verschillende ‘opeethypotheken’ door financiële instellingen aangeboden. Waar de eerste aanbieders nog wat voorzichtig te werk gingen blijken de laatst geïntroduceerde varianten al wat meer vrijheden te bieden. Tot nu toe was er vaak de verplichting dat huiseigenaren met een opeethypotheek aan het einde van de looptijd hun huis moesten verkopen. Dan heb je weliswaar nog bijvoorbeeld tien jaar in je huis kunnen wonen, maar dan moet je er ook echt uit. Dat is geen plezierige gedachte. Bij de nieuwe vormen die nu worden geïntroduceerd is die verplichting er niet. De hypotheek eindigt alleen als je verhuist of overlijdt. Dat geeft meer vrijheid.

Welke vorm de beste is, een opeethypotheek of een verkoop en terug huur, hangt van de eigen persoonlijke situatie af. Laat u hierbij goed voorlichten door een onafhankelijk financieel planner of hypotheekadviseur.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws