Overdragen van een lijfrenteverplichting

10 september 2018

Let op voor fiscale sancties!

Indien een lijfrenteverplichting in eigen beheer wordt gehouden door een BV is overdracht van deze lijfrenteverplichting aan een andere BV alleen mogelijk als aan zeer strikte voorwaarden wordt voldaan. In een recent besluit worden de mogelijkheden om de lijfrenteverplichting over te dragen nader uitgewerkt en uitgebreid.

Stakingslijfrente

Een lijfrenteverplichting van de BV aan de DGA ontstaat op het moment dat de DGA een privé onderneming overdraagt een de BV en voor de meerwaarde (of oudedagsreserve) in die onderneming een lijfrente bedingt bij de BV. Fiscaal wordt de overdracht van een privé onderneming aan een BV aangemerkt als een staking van die onderneming en moet de ondernemer over de meerwaarde afrekenen met de fiscus. Deze afrekening kan worden uitgesteld door een zogeheten stakingslijfrente te bedingen bij de BV.

Toegestane overdrachten

Op enig moment kan de situatie ontstaan dat de DGA de lijfrenteverplichting wil overdragen aan een andere BV waarin hij aandelen heeft. De overdracht van zo’n lijfrenteverplichting is alleen toegestaan indien deze overdracht plaatsvindt gelijktijdig met de overdracht van de onderneming.

 

Verboden handeling

De overdracht van alleen de lijfrenteverplichting is fiscaal niet toegestaan. Indien een DGA in het kader van het opzetten van een holdingstructuur de lijfrente wil overdragen naar een nieuw opgerichte houdster BV is dat niet mogelijk. De aandelen in de werkmaatschappij, waarin ook de lijfrenteverplichting zit, worden dan overgedragen aan de nieuw opgerichte houdstervennootschap. Vervolgens wordt de lijfrenteverplichting overgedragen aan de houdstervennootschap. De onderneming blijft daarbij achter in de werkmaatschappij. In dit geval is er sprake van een ‘verboden handeling’ waarvoor het besluit geen goedkeuring verleent. Het gevolg is dat over de waarde van de lijfrente belasting is verschuldigd volgens de progressieve tariefschijven in box 1 verhoogd met 20% revisierente.

Tip: Een verboden handeling kan worden voorkomen door niet de lijfrente over te dragen maar de onderneming over te dragen aan een nieuw opgerichte werkmaatschappij en de lijfrenteverplichting achter te laten in de reeds bestaande BV (die dan houdstervennootschap wordt van de nieuw opgerichte werkmaatschappij). Op grond van het besluit ‘reële gevallen’ kan dat onder voorwaarden zelfs direct na inbreng van de privé onderneming in de BV.

Tezamen met aandelen

Goedgekeurd wordt ook de overdracht van lijfrenteverplichting door de houdstervennootschap tezamen met de aandelen in de vennootschap die een onderneming drijft. Voorwaarde is wel dat dit aandelenbezit ten minste 50% van de statutaire stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigt en in alle gevallen recht geeft op ten minste 50% van de winst en ten minste 50% van het vermogen van die vennootschap. Denk hierbij aan de situatie dat de houdstervennootschap de lijfrente heeft en de onderneming inmiddels is uitgezakt naar de werkmaatschappij. De lijfrente kan door de houdstervennootschap gelijktijdig met de aandelen in de werkmaatschappij worden overgedragen aan een overnemer.

Gedeeltelijke overdracht

Ook de overdracht van een deel van de lijfrenteverplichting is mogelijk onder de voorwaarde dat ook een evenredig deel van de onderneming (zoals een filiaal) mee overgaat.

Uitzondering

Op de eis dat de volledige onderneming wordt overgedragen, geldt een uitzondering voor vermogensbestanddelen die geen functie meer vervullen binnen de onderneming, zoals een beleggingspand.

Juridische fusie en splitsing

Ook bij overgang van de onderneming in het kader van een juridische splitsing is er volgens de staatssecretaris sprake van een verboden handeling. Als echter de lijfrenteverplichting overgaat in verband met de overdracht van de onderneming aan een andere BV is er niks aan de hand. Als de lijfrenteverplichting overgaat naar verschillende vennootschappen, dan moet ook de onderneming evenredig over de vennootschappen worden verdeeld. Een vergelijkbare goedkeuring geldt voor een juridische fusie.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws