Planning van inkomen en vermogen op korte en lange termijn

18 april 2017

Wat heb ik, waar zit het, wanneer krijg ik het en hoe wordt het belast?

In de levensloop van een ondernemer zijn er veel momenten waarop er zaken geregeld worden die gevolgen hebben voor zijn inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Doordat dit in verschillende hoedanigheden en op verschillende momenten plaatsvindt en het vaak niet-alledaagse en complexe producten of structuren betreft, weet een ondernemer na enkele (tientallen) jaren niet meer exact wat zijn actuele financiële positie is en hoe die er op termijn vermoedelijk uit gaat zien. Ik denk hierbij onder andere aan de volgende zaken:

– pensioen- en spaarregelingen uit de tijd dat de ondernemer nog werknemer was;
– premiebetalende lijfrenten en/of lijfrentekoopsommen;
– kapitaalverzekeringen (al dan niet verbonden aan de eigen woning);
– overlijdensrisicoverzekeringen;
– arbeidsongeschiktheidsverzekering;
– nabestaandenvoorzieningen in privé of in de B.V.;
– lijfrentes en/of stamrechten bij de eigen B.V.;
– pensioenregeling met de eigen B.V.;
– andersoortig uitgesteld inkomen in eigen beheer;
– overheidsregelingen op het gebied van ouderdom (AOW) en overlijden (ANW);
– spaarrekeningen en beleggingsportefeuilles privé en zakelijk;
– onroerend goed (posities) en daartegenover staande schulden;
– overige relevante bezittingen en verplichtingen in Box I, II of III;
– soortgelijke voorzieningen bij de partner.

Niet perse jaarlijks, maar wel met een gezonde frequentie, is het van belang om meer concreet te weten wat de financiële gevolgen van dergelijke voorzieningen zijn. Dit onder andere om de volgende redenen:

– hoe ziet de financiële situatie er bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensioneren uit?
– hoe krijg ik eventuele tekorten aangevuld?
– wanneer kan ik eventueel stoppen met werken?
– wat is de financiële consequentie van een echtscheiding?
– wat moet de verkoop van mijn bedrijf tenminste opleveren om een zorgeloze oude dag te hebben?
– zijn de voorzieningen die ik in mijn eigen onderneming in de loop der tijd heb opgebouwd ook voldoende gedekt zodat er, op het moment dat deze aangesproken worden, ook geld is?
– is mijn gezin voldoende beschermd in geval van calamiteiten?
– hoe en wanneer laat ik extern ondergebrachte voorzieningen tot uitkering komen?
– wat zijn de fiscale consequenties van al deze regelingen en hoe kan het gat tussen bruto en netto zo klein mogelijk worden gemaakt?
– moet ik bepaalde regelingen/verzekeringen überhaupt nog voortzetten, of moet ik deze stopzetten, afkopen of inperken?
– is mijn inkomens- en vermogenspositie, daar waar mogelijk, zo veel als mogelijk veiliggesteld?
– etc.

Tip:

Kortom, voldoende vragen die van zodanig belang zijn dat het zinvol is om af en toe pas op de plaats te maken en antwoord op deze vragen te krijgen door te inventariseren wat er zoal geregeld is.

Dit soort inventarisaties maken wij regelmatig en uit ervaring weten wij dat de uitkomsten daarvan een zinvolle bijdrage leveren in het verkrijgen van meer inzicht in de eigen actuele en toekomstige financiële situatie. Daarnaast zijn de uitkomsten ook van ondersteunend belang bij het nemen van financieel zwaarwegende besluiten, privé of zakelijk. Het is daarbij immers altijd van belang te weten hoe ver de eigen financiële arm reikt. Wij zijn dan ook van mening dat het de investering in tijd en geld zonder meer waard is.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws