Registreren fiscale overeenkomsten

15 september 2020

Voor bepaalde overeenkomsten geldt de fiscale deadlines eind september.

Het fiscale recht staat vol met deadlines. Eind september is zo’n belangrijke deadline specifiek voor (de verplichte registratie van) voorovereenkomsten waarmee een zekere terugwerkende kracht in de tijd wordt beoogd. Hierna bespreken we achtereenvolgens de oprichting van een maatschap en VOF, de ruisende of geruisloze inbreng in de BV, de geruisloze terugkeer uit de BV en de bedrijfsfusie.

Overeenkomsten voor maatschap en VOF

Wilt u nog met fiscaal terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 een maatschap of VOF oprichten? Zorg er dan voor dat de overeenkomst uiterlijk 30 september 2020 is opgemaakt en ondertekend en wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Geruisloze of ruisende inbreng in een BV

Bent u voornemens om uw privé onderneming om te zetten in een BV? Dan kunt u kiezen voor een geruisloze omzetting, zonder fiscale afrekening met de fiscus, of een ruisende inbreng wat kan leiden tot een fiscale afrekening met de fiscus. Bij beide vormen kunt u onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een overgangsdatum die in het verleden ligt (terugwerkende kracht).

De (fiscaal) geruisloze inbreng van een onderneming in een BV met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 is mogelijk als de voorovereenkomst (of de intentieverklaring) is getekend en samen met een geleideformulier uiterlijk op 30 september 2020 aangetekend aan de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen is verstuurd. Volgens de overige voorwaarden die gelden voor een geruisloze inbreng moet u de BV hebben opgericht en de inbreng van de onderneming hebben voltooid binnen 15 maanden na de gekozen overgangsdatum. Heeft u gekozen voor terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 dan moet de oprichting van de BV en de inbreng van de onderneming zijn voltooid vóór 1 april 2021.

Bij een (fiscaal) ruisende inbreng wordt terugwerkende kracht verleend van maximaal 3 maanden als de voorovereenkomst of intentieverklaring wordt geregistreerd met het eerder genoemde geleideformulier. Registreert u (uiterlijk) op 30 september 2020 een voorovereenkomst (of intentieverklaring) voor een ruisende inbreng in de BV, dan mag de fiscale ingangsdatum in de voorovereenkomst niet liggen vóór 1 juli 2020. Aan de terugwerkende kracht zijn voorwaarden verbonden waaronder de voorwaarde dat u de oprichting van de BV en inbreng van de onderneming moet hebben voltooid binnen 9 maanden na de gekozen overgangsdatum. Heeft u gekozen voor terugwerkende kracht naar 1 juli 2020 dan moet de oprichting van de BV en de inbreng van de onderneming zijn voltooid vóór 1 april 2021.

Geruisloze terugkeer uit de BV

Is de BV voor uw onderneming niet meer de juiste rechtsvorm? Dan kunt u kiezen voor een geruisloze terugkeer uit de BV, zonder fiscale afrekening met de fiscus, of voor een ruisende omzetting wat kan leiden tot een fiscale afrekening met de fiscus. Als u gebruik wilt maken van de geruisloze terugkeer uit de BV gelden strikte voorwaarden. Laat u hierover deskundig informeren. Ook bij een geruisloze terugkeer uit de BV kunt u kiezen voor terugwerkende kracht. De geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 is mogelijk als de voorovereenkomst uiterlijk 30 september 2020 is opgemaakt en samen met het geleideformulier aangetekend is ingezonden aan de Belastingdienst in Heerlen. Het verzoek om toepassing van de faciliteit van de geruisloze terugkeer dient uiterlijk te worden ingediend 12 maanden na het gewenste overgangstijdstip. Verzoeken die later worden ingediend worden niet ingewilligd. Kiest u dus voor terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 dan moet u het verzoek voor toepassing van geruisloze terugkeer uit de BV indienen vóór 1 januari 2021.

Registratie bedrijfsfusie

Voor de bedrijfsfusie (artikel 14 Wet Vpb) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 moet de voorovereenkomst of intentieverklaring uiterlijk op 30 september 2020 zijn gesloten én samen met het geleideformulier aangetekend zijn toegezonden aan de Belastingdienst in Heerlen.  

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws