Reiskostenvergoedingen tijdens de coronacrisis

25 maart 2020

We krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stop te zetten als werknemers langere tijd thuis werken of bij langdurige ziekte.

De hoofdregel is dat als de werknemer voor een langere periode geen reiskosten voor woon-werkverkeer maakt, dat de werkgever ook niet verplicht is een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te verstrekken.

In de arbeidsvoorwaarden of CAO kan een andere regeling staan, waardoor de werkgever toch verplicht is een reiskostenvergoeding uit te betalen tijdens ziekte of in het geval van thuiswerken. Let daar dus op.

U mag uw werknemer een onbelaste reisvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Dat mag achteraf op declaratiebasis of per maand voor een vast bedrag. U moet de vergoeding wel aanwijzen als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door deze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon.

Let op: de Belastingdienst stelt grenzen aan de periode waarin de vergoeding onbelast mag worden doorbetaald. U mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is. Als u langdurige afwezigheid van uw werknemer verwacht, mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de maand waarin de ziekte is ontstaan en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws