Renteaftrek eigen woning na echtscheiding

7 mei 2018

Maak gebruik van de echtscheidingsregeling.

Recent kwam in het nieuws dat de eigen woningregeling in de aangifte inkomstenbelasting de meest complexe regelgeving op dit moment is. Zeker als er sprake is van verhuizing of echtscheiding.

Bent u gescheiden en bent u na de scheiding nog gezamenlijk eigenaar van de woning dan moet u een aantal stappen zetten om te bepalen voor wie de woning een ‘eigen woning’ is en wie van de ex-partners de inkomsten en lasten daarvan moet aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Zeker in het geval beide ex-partners hoofdelijk verbonden blijven voor de schuld van de eigen woning wordt het een heel gepuzzel om te bepalen wie welk deel van de betaalde hypotheekrente kan aftrekken en wie nog het eigenwoningforfait moet bijtellen. Gelukkig geldt er een overgangsregeling gedurende twee jaar nadat een van de partners de woning heeft verlaten.

Wat bepaalt hoe u de oude woning moet aangeven?

Om de woning op de juiste wijze in de aangifte inkomstenbelasting te kunnen verwerken, is het antwoord op de volgende vragen van belang:

  1. Wie is eigenaar van de woning?
  2. Wie is de hypotheekrente verschuldigd?
  3. Wie woont in de woning?  

 Gevolgen einde fiscaal partnerschap

Fiscaal partner is de echtgenoot. Een persoon is niet langer fiscaal partner als een verzoek tot echtscheiding is ingediend en die persoon niet langer op hetzelfde adres woont als de andere echtgenoot. Een dubbele voorwaarde dus. Op het moment van einde van het fiscaal partnerschap is de woning in de meeste gevallen van echtscheiding nog gezamenlijk eigendom. Zolang er sprake is van gezamenlijk eigendom heeft dit gevolgen voor de voor eigen woningregeling in de inkomstenbelasting.

Periode tot 2 jaar na einde fiscaal partnerschap

Als één van de twee echtgenoten het huis verlaat om duurzaam gescheiden te wonen betekent dit niet automatisch dat deze persoon geen recht meer heeft op hypotheekrenteaftrek. Er is voor deze situatie namelijk een regeling die er voor zorgt dat de vertrekkende echtgenoot, ondanks het verlaten van de woning, de rente kan aftrekken. Ook als de vetrokken ex-partner alle rente van de woning blijft betalen, dus ook het deel van zijn/haar ex-partner. Abrupte negatieve inkomsteneffecten worden zodoende tegengegaan. Degene die in de woning achterblijft moet daar dan wel blijven wonen.

Conclusie

Betaalt u alle rente? Dus ook de rente die uw (ex-)echtgenoot over zijn/haar deel van de schuld zou moeten betalen? Dan kunt u op grond van de echtscheidingsregeling toch alle betaalde rente aftrekken in uw aangifte gedurende de eerste twee jaar nadat u gescheiden bent gaan wonen.

Varianten

Op de hier behandelde situatie zijn diverse varianten mogelijk.

Kies de situatie die op u van toepassing is en hierin kunt u lezen hoe de regeling dan voor u en uw ex-partner uitwerkt:

Wat als de twee jaar om zijn (einde scheidingsregeling)?

Is het twee jaar geleden dat u de gezamenlijke woning heeft verlaten en uw ex-partner woont er nog? Dan vervalt de scheidingsregeling en gaat voor u de woning naar box 3. Vanaf deze datum is uw deel van de betaalde rente niet meer aftrekbaar en geeft u geen eigenwoningforfait meer aan. Uw deel van de woning en de schuld vallen dan in box 3. Omdat 1 januari de peildatum voor box 3 is, geeft u de woning en de schuld pas in box 3 aan in het jaar nadat de scheidingsregeling is afgelopen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws