Schenken aan een ondernemer in financiële problemen

20 april 2020

Vrij van belastingheffing?

In deze tijd van economische malaise kunnen veel ondernemers financiële steun gebruiken. In de huidige tijd, mag je er gevoeglijk van uitgaan dat bij menig ondernemer in zowel het mkb als zzp straks het water spreekwoordelijk aan de lippen staat. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden steun aanvragen bij de overheid. De vraag is of de helpende hand vanuit de overheid voldoende is. Ondernemers die hun schulden niet voldoen dreigen hierdoor spreekwoordelijk te verzuipen. Stel dat de helpende hand dan van vrienden of familie komt, wat zijn dan de fiscale gevolgen als zij de ondernemer ‘van financiële steun’ voorzien in de vorm van een schenking?

Schenken

De hoofdregel bij een schenking is dat de schenking belast is met schenkingsrecht. Het belastingtarief over de schenking is afhankelijk van de hoogte van de schenking en de ‘band’ tussen de schenker en de ondernemer. Een overzicht van de tarieven vindt u HIER.

Schenkingsvrijstelling

Zijn er mogelijkheden binnen de Successiewet om vrij van belasting te schenken?

Te denken valt aan het jaarlijks belastingvrij schenken van ouders aan kinderen. Ook kan de eenmalige verhoogde vrijstelling bij een schenking tussen ouders aan hun kinderen tussen het 18de en 40ste levensjaar nog een optie zijn. Als de ondernemer al 40 jaar of ouder is, maar zijn partner nog niet, dan mag de eenmalig verhoogde vrijstelling ook worden benut. Voor schenkingen anders dan tussen ouders en kinderen geldt jaarlijks een lagere vrijstelling. Een overzicht van de vrijstellingen vindt u HIER.

Vrijstelling schenking onvermogenden

Minder bekend, maar in dit geval super actueel, is de vrijstelling van schenkingen die tot doel hebben de schulden, die de ander niet meer kan voldoen, af te lossen. De vrijstelling geldt voor zover de schenking is bedoeld om de begiftigde in staat te stellen zijn schulden te betalen. Ook een schenking in de vorm van kwijtschelding van schulden aan een dergelijk iemand kan onder deze vrijstelling vallen, mits is voldaan aan het criterium dat de begiftigde niet in staat is zijn schulden te betalen. Als de begiftigde beschikt over middelen om de schuld zelf te voldoen, is de vrijstelling niet van toepassing. Voor de toepassing van deze vrijstelling hoeft geen aangifte te worden gedaan.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws