Schenken op papier

3 juli 2017

2017Zorg dat u de rentebetalingen kunt aantonen 

Het is mogelijk te schenken zonder dat er contant geld of een overboeking aan te pas komt. Dit kan door een zogenaamde schenking onder schuldigerkenning, in de volksmond beter bekend als schenking op papier. Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen geld wilt of kunt schenken. U heeft het geld nodig voor uw levensonderhoud of het zit vast in bijvoorbeeld beleggingen of onroerend goed of andere zaken die niet direct contant te maken zijn. Door de (jaarlijkse) schenkingen op papier, bouwt u een schuld op die bij uw overlijden in mindering komt op uw nalatenschap. U zorgt er op deze manier voor dat uw erven over uw nalatenschap minder erfbelasting zijn verschuldigd.

Voorwaarden

Om de schuld door de schenkingen op papier ten laste van de erfenis te kunnen brengen moet aan de voorwaarden worden voldaan:

  1. De schenking op papier moet via de notaris.
  2. U moet over de schuld jaarlijks 6% rente betalen.
  1. Even langs de notaris

Als u schenkt op papier moet dit via de notaris geregeld worden om bij overlijden niet geconfronteerd te worden met een achteraf voor de erfbelasting nutteloze schenking. Dit is onlangs nog eens bevestigd in de rechtspraak. U legt bij de notaris vast dat u de begunstigde een bedrag schuldig bent. Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft onder voorwaarden bij de schenker. De begunstigde kan het geld pas opeisen als de schenker komt te overlijden.

  1. Rente 6% en daadwerkelijk betalen

De Belastingdienst accepteert de schuld die voortvloeit uit de schenking op papier als aftrekpost in uw nalatenschap als hierover jaarlijks een rente van 6% is voldaan en geen termijnen zijn overgeslagen tussen het moment van schenken en overlijden. Uw schenking op papier is dus pas als schuld aftrekbaar van uw nalatenschap als u vanaf het moment van schenking jaarlijks 6% rente heeft betaald aan de begunstigde. De rente moet ook daadwerkelijk betaald worden.

Bewijs van betaling

De aangifte erfbelasting kan tegenwoordig digitaal worden ingediend. Onlangs is de versie 2017 verschenen. In deze versie is (voor het eerst) expliciet de verplichting opgenomen om betalingsbewijzen van de rentebetalingen op te sturen naar de Belastingdienst als u aangeeft dat de erflater in het verleden schenkingen op papier heeft gedaan. Bewaar deze bankafschriften! U bent gewaarschuwd.

Wat moet u doen als u een rente termijn vergeten bent bij een papieren schenking?

Indien er geen of te weinig rente wordt betaald zijn er twee opties:

  • de schuld wordt door u tenminste 180 dagen voor uw overlijden afgelost. Dit werkt wel, maar is natuurlijk lastig te plannen;
  • u betaalt alsnog de te weinig betaalde rente. Let hierbij op dat u ook de rente over de te weinig betaalde rente voldoet (rente op rente).

Van belang is dat de Belastingdienst niet kan constateren dat u het ‘genot’ heeft gehad van de vordering. Let dus goed op dat u de rente ook daadwerkelijk kan betalen. U weet van te voren niet hoe oud u gaat worden. Als u stopt met rente betalen of de rente bij de schuld gaat bijschrijven, dan moeten de begunstigden bij overlijden van de schenker alsnog erfbelasting betalen over het gehele aan hen geschonken bedrag. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat de schenking niet heeft plaatsgevonden.

Tip: Als u 6% rente per jaar eigenlijk niet kunt missen, kunnen de begunstigden besluiten u weer (een deel van) de rente terug te schenken. Dit kan vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 2.129,-. Een andere optie is dat u de rente weer terugleent van de begunstigde, tegen wederom 6% rente per jaar, en dat ieder jaar opnieuw overeenkomt. Dit moet u wel schriftelijk vastleggen ieder jaar. De leningovereenkomst voor het “teruglenen” van de rente kunt u onderhands regelen, u hoeft dit niet via de notaris te regelen.

Overgangsregeling voor overeenkomsten voor 2010

Deze regels gelden vanaf 1 januari 2010. Voor schenkingen op papier die zijn gedaan vóór 1 januari 2010 geldt een overgangsregeling. Als u aan de volgende voorwaarden voldoet worden schenkingen op papier van vóór 1 januari 2010 als schuld in mindering gebracht op uw nalatenschap:

  • de rente die u bent overeengekomen was op dat moment zakelijk, ook al was de zakelijke rente lager dan 6%;
  • de rente is vanaf dat moment ook daadwerkelijk elk jaar betaald (dus niet bijgeschreven).

De overgangsregeling houdt in dat vanaf 1 januari 2010 ook van deze rente mag worden uitgegaan mits jaarlijks deze rente ook wordt betaald.

Tip: Controleer dus goed uw schenkingsovereenkomsten van vóór 1 januari 2010 en de uitvoering daarvan of u heeft voldaan aan de voorwaarden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws