Schenking ontvangen in 2021? Doe voor 1 maart 2022 aangifte!

18 februari 2022

De Belastingdienst kan nagenoeg onbeperkt in de tijd navorderen!

Heeft u in 2021 een schenking ontvangen? En bedraagt deze schenking meer dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen voor 1 maart 2022.

Wie moet aangifte doen?

Heeft u in 2021 een schenking ontvangen dan moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst voor 1 maart 2022. Nadat u aangifte heeft gedaan ontvangt u van de Belastingdienst een aanslag schenkbelasting.

U moet aangifte doen als de door u ontvangen schenkingen in 2021 meer bedragen dan de jaarlijkse vrijstelling. De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen (waaronder ook stief- en pleegkinderen) bedraagt in 2021 6.604 euro. Voor andere verkrijgers dan kinderen bedraagt de jaarlijkse vrijstelling in 2021 3.244 euro.

Let op: schenking ontvangen van ouders worden samengeteld. Ontvangt u van beide ouders een schenking waarvan het totaal meer bedraagt dan de jaarlijkse vrijstelling dan moet u ook aangifte doen. Ontvangt u en uw fiscale partner van uw ouders of van de ouders van de fiscale partner gezamenlijk meer dan de jaarlijkse vrijstelling dan moet u ook aangifte doen.

Wie betaalt de belasting?

De hoofdregel is dat degene die de schenking ontvangt, de begiftigde, aangifte doet en de schenkbelasting betaalt. Alleen over het bedrag dat groter is dan de vrijstellingen moet schenkbelasting worden betaald. Wel kan de schenker desgewenst bij de schenking bepalen dat de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Dat noemen we dan een schenking ‘vrij van recht’. Vrij van recht schenken is dus niet de regel, maar er kan voor worden gekozen. Bij vrij van recht schenken wordt ook de belasting die moet worden afgedragen als een schenking gezien en moet daar ook nog eens belasting over worden betaald.

Vrijstellingen

Om gebruik te mogen maken van de hiervoor vermelde jaarlijkse vrijstellingen gelden geen voorwaarden. Is de ontvanger (of de partner van de ontvanger) tussen de 18 jaar en 40 jaar dan kan eenmalig gebruik worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling. De jaarlijkse vrijstelling wordt onder bepaalde voorwaarden dan eenmalig verhoogd onder de volgende voorwaarden (cijfers 2021):

  • Kinderen: een vrij te besteden schenking van € 26.881; of
  • Kinderen: een extra verhoogde schenking van € 55.996 voor een dure studie; of
  • Iedereen: een extra verhoogde schenking voor de (financiering van de) eigen woning van € 105.302.

Als u in 2021 gebruik wenst te maken van deze eenmalig verhoogde vrijstelling moet u aangifte schenkbelasting doen voor 1 maart 2022.

Geen schenkbelasting

In sommige gevallen hoeft er over de schenking geen schenkbelasting te worden betaald. Dit is het geval als:

  • De schenking kleiner is dan de vrijstelling.
  • De schenker meer dan 10 jaar in het buitenland woont.
  • De schenking is ontvangen om schulden af te lossen die de ontvanger zonder schenking niet kan aflossen.
  • Het gaat om een schenking aan een door de Belastingdienst erkend goed doel (ANBI).
  • Een goed doel (ANBI) aan u schenkt .
  • Het gaat om een schenking waarover ook inkomstenbelasting wordt betaald.
  • De schenking voortvloeit uit een dringende morele verplichting.

Schenkbelasting – termijn navordering

Doet u geen aangifte schenkbelasting, terwijl u op grond van de voorwaarden daartoe wel verplicht bent, dan kan de Belastingdienst u een navorderingsaanslag opleggen.

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan. Voor de schenkbelasting geldt echter een andere regeling. Het recht op navordering voor de schenkbelasting start op de dag van de schenking maar eindigt pas 5 jaar nadat het overlijden van de schenker of begiftigde is geregistreerd bij de gemeente. Dus als de schenker of begiftigde nog niet is overleden op het moment dat de Belastingdienst op de hoogte komt van de schenking, dan kan de Belastingdienst de schenkbelasting navorderen ook al is de dag van de schenking al meer dan 5 jaar geleden. Als te weinig belasting is geheven over een geschonken bestanddeel dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen geldt zelfs een navorderingstermijn van 12 jaren. Ook kan de Belastingdienst bij navordering een boete opleggen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws