Schenkingsvrijstelling eigen woning wordt verlaagd per 1 januari 2023

10 maart 2022

En per 2024 definitief afgeschaft. 

In onze nieuwsbrief van 21 januari 2022 hebben wij u bericht dat de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling van € 106.671 voor de eigen woning niet eerder dan 2024 wordt afgeschaft. De belangrijkste reden dat deze vrijstelling – ook wel de jubelton genoemd – niet eerder afgeschaft kan worden, wat wel de wens is van de Tweede Kamer, is dat de systemen van de Belastingdienst een eerdere afschaffing niet aankunnen.

Verlaging vrijstelling wel eerder mogelijk

Staatssecretaris Van Rij van Financiën antwoordde vorige week op Kamervragen dat hij naar de mogelijkheid zou kijken om de vrijstelling al wel te gaan verlagen in 2023 vooruitlopend op volledige afschaffing in 2024. Het kabinet heeft hierover een beslissing genomen. In het besluit is vastgelegd dat de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231 en per 1 januari 2024 helemaal wordt afgeschaft.

Schenking in 2023 vrij te besteden

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Opluchting Tweede Kamer

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge: “Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert. Daarnaast moeten er uiteindelijk ook snel meer betaalbare woningen gebouwd worden. Door meer regie te pakken en met meer tempo ga ik daar voor zorgen. Samen met provincies, gemeenten en corporaties.”

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en levert €7 miljoen per jaar op.

Jubelton schenken met schenkbelasting

Als u besluit in 2023 om toch de jubelton aan uw kind te schenken, wat kost dat u dan aan schenkbelasting? Stel u schenkt € 100.000 aan uw kind (leeftijd tussen 18 en 40 jaar) en neemt de verschuldigde schenkbelasting voor uw rekening. De vrijstelling bedraagt € 27.231 zodat over € 72.769 schenkbelasting betaalt. Het belastingtarief ouders-kinderen bedraagt 10%. Omdat u als schenker de schenkbelasting voor uw rekening neemt – normaal betaalt de ontvanger de schenkbelasting – wordt de betaling van de schenkbelasting door de ouder ook weer als schenking aangemerkt. Totaal is dan aan schenkbelasting verschuldigd € 8.085.

Symboolpolitiek?

De vraag is of het verschuldigde bedrag aan schenkbelasting van € 8.085 vanaf 2023 er toe zal leiden dat ouders zich laten weerhouden van de schenking van de jubelton aan hun kinderen. Ouders die de mogelijkheid hebben om € 100.000 te schenken zullen waarschijnlijk ook wel de mogelijkheid hebben om die € 8.085 extra op tafel te leggen om hun kinderen aan een (al dan niet te dure) woning te helpen. Dat de afschaffing dan ook een belangrijke stap zal zijn die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters op de woningmarkt en de ongelijkheid vermindert, zoals Hugo de Jonge stelt, is dan ook geen reële verwachting. Hopelijk wordt de extra opbrengst van € 7 miljoen gebruikt om de starters op de woningmarkt wel daadwerkelijk te helpen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws