Spaar-BV gaat nog (even) mee

6 oktober 2020

Wijziging box 3 geeft boost aan spaar-BV.

Het voorstel dat Staatssecretaris Snel van Financiën op 6 september 2019 heeft aangekondigd waarbij een ingrijpende wijziging van box 3 werd voorgesteld vanaf 2022 om spaarders te ontzien, is ingetrokken. In plaats daarvan komt er in 2021 een aanpassing in de vrijstelling en het tarief. Onze conclusie naar aanleiding van deze aanpassing is dat het oprichten van een spaar-BV om belastingheffing over het vermogen te verminderen nog steeds fiscaal een aantrekkelijke optie is.

Box 3 aanpassingen

In 2021 gaat het heffingsvrije vermogen omhoog van grofweg 30.000 euro naar 50.000 euro waardoor kleine spaarders minder zwaar worden belast in box 3. Het tarief in box 3 gaat iets omhoog van 30 procent naar 31 procent. Zoals ieder jaar worden de forfaitaire rendementen aangepast op basis van indicatoren van in de markt gerealiseerde rendementen op spaargeld en beleggingen. In de aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel is aangegeven dat vermogens tot 220.000 euro erop vooruitgaan en grotere vermogens erop achteruit. Een groot deel van de spaarders en kleine beleggers zou op deze manier op korte termijn worden tegemoet gekomen.

Spaar-BV voor grotere vermogens

In onze nieuwsbrief van ongeveer één jaar geleden, klik HIER, kwamen wij tot de conclusie dat een echtpaar met een bankrekening van 560.000 euro in 2 jaar een besparing aan belasting kan realiseren van 7.000 euro door het vermogen onder te brengen in een spaar-BV. Door de aangekondigde wijzigingen verandert er nauwelijks iets aan deze berekening. Door de verhoogde vrijstelling kan in plaats van 60.000 euro op 1 januari 2021 nog 100.000 euro worden achtergehouden in privé, maar verder blijft de uitkomst nagenoeg hetzelfde.

Tip: niet alleen spaargeld kan worden ingebracht in een spaar-BV maar ook de inbreng van obligaties en vorderingen met een lage rente leiden tot een aanzienlijke belastingbesparing ten opzichte van box 3.

Tip: overweegt u om uw woning of een beleggingspand in te brengen in de spaar-BV? Doe dat dan zeker vóór 1 januari 2021. De BV moet over de ingebrachte onroerende zaak overdrachtsbelasting betalen en het tarief overdrachtsbelasting voor dit soort panden wordt verhoogd naar 8% in 2021!! Voor meer informatie over de verhoging van de overdrachtsbelasting klik HIER.

Spaar-BV langer aantrekkelijk?

Nu een concreet toekomstgericht voorstel voor wijziging van box 3 uitblijft en er ook geen ‘reparatiewetgeving’ is aangekondigd ter voorkoming van ‘de vlucht van spaargeld naar de BV’, zal de spaar-BV vermoedelijk langer dan 2 jaar effectief belasting blijven besparen. Bij het Pakket Belastingplan 2021 is enkel aangegeven dat belasten van het werkelijke rendement het uiteindelijke doel is voor het huidige kabinet. Tegelijk tempert de staatssecretaris direct de verwachtingen met de opmerking dat dit doel niet op de korte termijn te realiseren is.

Open fonds

In plaats van een spaar-BV kunt u ook een open fonds voor gemene rekening oprichten. Wilt u meer weten over zo’n open fonds, klik dan HIER.

Voorkeur voor belasting betalen over werkelijk rendement

Een veelgehoorde klacht over box 3 is dat er maar één peildatum is voor de belastingheffing. Over het vermogen op 1-1 van ieder jaar moet u belasting betalen over de waarde op dat moment, ook als dat vermogen bijvoorbeeld een maand later bij verkoop lager is of ongeacht of u de cash heeft om de belasting te betalen. Een decemberrally op de aandelenbeurs kan dan ook nadelig uitpakken voor de belastingheffing. Zeker als deze rally in het nieuwe jaar weer teniet wordt gedaan. Dat voelt onrechtmatig. Die klacht is er nauwelijks bij een spaar-BV omdat dan belasting betaald moet worden over het werkelijk rendement. En niet alleen over het werkelijk rendement maar ook pas op het moment dat u het rendement daadwerkelijk realiseert. Realiseert u bijvoorbeeld gedurende 2 jaar per saldo geen rendement of een negatief rendement  dan betaalt u bij een spaar-BV ook (per saldo) geen belasting. Zou u het vermogen in box 3 hebben gehouden had u zeker op 2 peildatums box 3 belasting moeten betalen. Dat voelt toch anders!

Tip: Heeft u beleggingen waarvan de opbrengst onzeker is of die fluctueren in waarde, dan kan het aan te raden zijn deze beleggingen in te brengen in een BV. Realiseert u een hoog rendement dan betaalt u belasting over het werkelijk rendement op het moment van realisatie. Hoewel per saldo de belastingheffing over het werkelijk rendement in de spaar-BV in vergelijking met box 3 hoger kan zijn, voelt het minder ongemakkelijk omdat er dan ook cash is om de belasting te betalen.

Onderneem actie ruim vóór 1-1-2021

Met het oog op de peildatum van box 3 is het zaak een spaar-BV voor 1-1-2021 op te richten en het spaargeld voor die tijd over te boeken/te storten als kapitaal. Bedenk hierbij dat het openen van een bankrekening voor een nieuwe BV tegenwoordig rustig een paar weken kan duren.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws