Spaargeld in de B.V.

11 december 2017

Vóór 1 januari regelen

De nieuwe Box 3-tarieven per 1 januari 2018 zijn bekend en zien er als volgt uit:

Box 3-vermogen per persoon           Effectieve tarieven 2018 over vermogen

€ 0,- t/m € 30.000,-                                 vrijgesteld
€ 30.001,- t/m € 100.800,-                     0,61%
€ 100.801,- t/m € 1.008.000,-               1,30%
€ 1.008.001,- en hoger                           1,61%

Box 3 vermogen verlagen

Het verlagen van Box 3 vermogen kan dus een behoorlijke besparing aan belastingheffing opleveren. Er zijn een aantal oplossingen om vermogen in Box 3 te verlagen:

  1. Vóór 1 januari een Box 3 vrijgestelde investering of belegging aanschaffen.
  2. Vóór 1 januari (belasting)schulden betalen.
  3. Box 3 vermogen overbrengen naar Box 1: bijvoorbeeld uw hypotheek eigen woning aflossen of een (extra) bedrag inleggen in een bankspaarproduct (lijfrente of kapitaalverzekering).
  4. Box 3 vermogen overbrengen naar Box 2: vermogen in een B.V. onderbrengen.

UITWERKING PUNT 4: VOORBEELD SPAARGELD IN BOX 3 OF IN B.V.?

Spaargeld in de B.V.

In tegenstelling tot Box 3 wordt in een B.V. het werkelijk rendement belast. Of het voordeliger is om in de B.V. te sparen, hangt voornamelijk af van het werkelijk rendement. Box 3 is in ieder geval voordeliger als het werkelijk rendement hoger is dan (grofweg) 3%. Is uw werkelijk rendement (substantieel) lager dan 3%? Dan kan sparen (of beleggen) in de B.V. (per saldo) voordeliger zijn.

Voorbeeld

Stel, u en uw partner hebben € 1.060.000,- vermogen als volgt: € 600.000,- spaartegoed en € 460.000,- beleggingen. U richt een B.V. op en brengt uw spaartegoed van € 600.000,- in in de B.V.. Het rendement op uw spaartegoed is 0,3% per jaar. De oprichtingskosten van de B.V. bedragen € 1.000,- en instandhoudingskosten bedragen € 800,- per jaar.

Box 3

Over het spaartegoed zou u per 1 januari 2018 € 7.800,- (€ 600.000 x 1,3%) Box 3-belastingheffing verschuldigd zijn. Uw nettorendement is dan negatief € 6.000,- (€ 600.000 x 0,3% -/- € 7.800).

In de B.V.

Het netto rendement in de B.V. over 2018 wordt dan € 0 (€ 1.800 -/- € 1.000 -/- € 800). De belastingheffing in de B.V. is dan ook € 0,-. Uw voordeel van het spaargeld in de B.V. in het eerste jaar bedraagt dan al direct € 6.000,-.

Stel dat in 2019 eenzelfde rendement wordt behaald en de belastingtarieven niet wijzigen, dan wordt uw voordeel groter omdat u de eenmalige oprichtingskosten in 2019 niet heeft. Het netto rendement in de B.V. over 2019 is dan € 1.000 (€ 600.000 x 0,3% -/- € 800). De belastingheffing in de B.V. hierover is 20%. Het rendement na belastingheffing in de B.V. is dan € 800,- (€ 1.000 -/- € 200). Als de B.V. het rendement direct uitkeert aan u in privé, betaalt u hierover 25% inkomstenbelasting (€ 200,-) zodat netto in privé resteert een bedrag van € 600,-. Uw voordeel in het tweede jaar bedraagt dan € 6.600,-.

SPAARGELD VAN BOX 3 NAAR BESTAANDE B.V.

Storting van het spaargeld bij een bestaande B.V. kan ook en kan worden gerealiseerd door uitgifte van aandelenkapitaal of een agio storting met agio overeenkomst; er zullen voor de administratie weinig of geen extra kosten zijn.

GELD UIT B.V. BELASTINGVRIJ TERUGBETALEN

Het spaargeld kunt u in de toekomst uit uw B.V. halen, dit is dan ook belastingvrij.
Het terugbetalen op aandelenkapitaal/agio moet wel via een besluit van de vergadering van aandeelhouders plaatsvinden en met een notariële akte. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 500,-.

Let op: Voor pensioen of stamrecht B.V.’s gelden aanvullende voorwaarden omdat na terugbetaling deze aanspraken nog wel gegarandeerd moeten kunnen worden, hetgeen de terugbetaling (voorlopig) kan beperken. Voor een nieuw opgerichte en zuivere B.V. zal dit niet gelden.

Let op: Bij bestaande B.V.’s kunnen de statuten bepalingen bevatten waardoor terugbetaling van het geld lastiger kan zijn of tot extra notariskosten kunnen leiden.

Conclusie: indien u een laag risico profiel heeft en het spaargeld voor wat langere tijd in de B.V. kunt laten staan, kunt u op een eenvoudige wijze een behoorlijke belastingbesparing realiseren.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws