Stop uw spaargeld vóór 1-1-2020 nog in een BV!

14 oktober 2019

Nog zeker 2 jaar interessant.

De belastingdruk in box 3 over spaargeld is veel te hoog. Die belastingdruk kunt u, als u veel spaargeld heeft, verlagen, en wel door uw spaartegoeden vóór 1 januari 2020 onder te brengen in een BV. U betaalt dan geen belasting in box 3 in 2020. Mogelijk betaalt de BV wel vennootschapsbelasting en u bij liquidatie van de BV nog inkomstenbelasting, maar dat is aanzienlijk minder dan de belasting in box 3.

Aanpassing box 3 heffing spaargeld vanaf 1-1-2022

Er liggen voorstellen op tafel bij de regeringspartijen om de belastingheffing in box 3 rechtvaardiger te maken voor spaarders. Als de plannen doorgaan betaalt u over het spaargeld tot een bedrag van grofweg 440.000 euro (partners 880.000 euro) geen box 3 belasting meer. Ook als u met uw spaargeld boven deze grens uitkomt betaalt u nog maar een heel gering bedrag aan belasting.

Of de voorstellen die nu ter tafel liggen zullen leiden tot een daadwerkelijke aanpassing van de box 3 heffing is maar de vraag. Als de plannen wel doorgaan dan zal in de meeste gevallen de BV weer opgeheven moeten worden. U doet er dan verstandig aan om te beoordelen of in uw situatie opheffing van de BV na 1 januari 2022 een verstandig besluit is.

Sparen in een BV nog zeker 2 jaar fiscaal voordeliger dan box 3 heffing

Nog afgezien van de besparing in box 3 kan de BV bovendien gunstig uitpakken voor het recht op toeslagen en voor de eigen bijdrage in de zorg (Wlz). De kosten (notaris, belastingadviseur en bank) zijn fiscaal aftrekbaar voor de BV. Door alle voordelen weegt het voordeel bij een BV vaak al na één jaar ruimschoots op tegen de kosten. Een BV is daarom ook nu nog zeker het overwegen waard.

Rekenvoorbeeld voor 2 jaar

Stel u en uw partner hebben 560.000 euro spaargeld waarvan u 500.000 euro zeker niet nodig heeft de komende 2 jaar om van te leven. En we veronderstellen dat u de komende jaren geen rente op het spaartegoed ontvangt. De oprichtingskosten en jaarlijkse administratiekosten inclusief liquidatiekosten van een BV bedragen naar verwachting inclusief BTW zo’n 3.000 euro. U boekt 500.000 euro spaargeld over naar een spaarrekening van de BV. Stel dat u na 1-1-2022 de BV liquideert omdat de voorgestelde verandering in box 3 is doorgevoerd. U ontvangt van de BV het restant aan spaargeld van 497.000 euro retour. Over een periode van 2 jaar kost de BV u dus 3.000 euro. Zou u geen BV oprichten en box 3 belasting betalen dan betaalt u in 2020 en 2021 over 500.000 euro spaargeld in totaal meer dan 10.000 euro belasting. Met een BV houdt u dus de komende 2 jaar in totaal 7.000 euro meer aan spaargeld over. Omdat de BV met een verlies van 3.000 euro in 2022 wordt geliquideerd kunt u een verzoek indienen om 26,9% van 3.000 euro met door u te betalen belasting in box 1 te mogen verrekenen. De Belastingdienst betaalt dus ook nog eens 800 euro mee aan de kosten!

Te ondernemen stappen

Wat moet u doen vóór 1 januari 2020:

  1. Bepaal uw vrij beschikbare spaargeld. Een BV is het overwegen waard als u ten minste 300.000 euro in de BV kunt storten. Het geld mag ook niet vastzitten in deposito’s. Dat geeft in de praktijk problemen.
  2. Bedenk een naam en check via de website van de Kamer van Koophandel of die naam nog niet in gebruik is.
  3. Maak een afspraak bij een notaris. Vertrouwt u op een ‘internetnotaris’ dan kunt u de oprichting ook online regelen.
  4. Check de oprichtingsakte. Met name de doelomschrijving en het te storten aandelenkapitaal. U doet er verstandig aan om het bedrag dat u in de BV wilt storten als aandelenkapitaal op te laten nemen in de oprichtingsakte. Tip: standaard is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Hanteer echter bij oprichting een verlengd boekjaar als eerste boekjaar, dat scheelt administratiekosten.
  5. Richt de BV op. De notaris regelt meestal ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Tip: laat bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel duidelijk blijken dat de BV NIET BTW-plichtig is. Dat voorkomt latere administratiekosten om het te herstellen.
  6. Open een bankrekening op naam van de BV. Met de oprichtingsakte en een uittreksel uit de Kamer van Koophandel kunt u een bankrekening openen op naam van de BV. Meestal eist de bank dat er zowel een betaal- als een spaarrekening geopend moeten worden. Let daarbij goed op de kosten.
  7. Stort het aandelenkapitaal vol. U kunt het aandelenkapitaal storten door het betreffende bedrag over te maken naar de bankrekening van uw BV onder vermelding van ‘volstorting aandelenkapitaal’. Teken bovendien in het aandeelhoudersregister van de BV aan dat de aandelen zijn volgestort en per welke datum. Geef tenslotte met een wijzigingsformulier ook aan de Kamer van Koophandel door dat de volstorting heeft plaatsgevonden. Doe dit vóór het einde van het jaar.

Tip:

Zorg er voor dat u de (nog te ontvangen) voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting 2020 aanpast aan de nieuwe situatie met minder box 3 vermogen. Check ook of u door de wijzigingen recht heeft op (meer) toeslagen over 2020.

Let op:

Geld opnemen uit de BV gaat niet zomaar. Overleg eerst met uw adviseur.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws