Stort uw spaargeld vóór 1 januari in een Spaar-BV

22 oktober 2018

Een fonds voor gemene rekening als alternatief.

Het rentepercentage op spaargeld beweegt zich al geruime tijd rond de nullijn. Spaargeld levert niets meer op. Rekening houdende met de belastingheffing over het spaargeld in box 3 kóst sparen zelfs geld.

Heeft u een behoorlijk bedrag aan spaargeld op de bankrekening staan? Overweeg dan om vóór 1 januari a.s. het spaargeld te storten in een BV die u speciaal voor belastingbesparing opricht: de Spaar-BV!

Box 3
Hoe zit het ook al weer met de belastingheffing over uw spaargeld? Uw spaarsaldo op 1 januari van ieder jaar wordt belast met een vermogensrendementsheffing in box 3. Sinds 1 januari 2017 wordt het spaarsaldo belast volgens verschillende schijven. Naarmate het saldo hoger is wordt het spaargeld zwaarder belast. Over de eerste 30.360 euro (60.720 euro voor fiscaal partners) betaalt u geen belasting. Zolang u daaronder blijft, heeft u geen last van de vermogensrendementsheffing en is de inbreng in een Spaar-BV dan ook niet zinvol. Heeft u meer spaargeld dan 30.360 euro (60.720 voor fiscale partners) wordt u, voor de belastingheffing over dat vermogen, geacht een rendement te kunnen halen over de volgende 71.650 euro (143.300 euro voor fiscale partners) van bijna 2%! Het werkelijke rendement op dit vermogen is niet relevant voor de belastingheffing. De belasting die u over dit ‘forfaitair’ rendement moet betalen is 30%. Per saldo een belastingbedrag van bijna 0,6%. Bedraagt uw vermogen in box 3 meer dan 102.010 euro (204.020 euro voor fiscale partners) dan loopt het forfaitair rendement zelfs op naar maximaal 5,6% en de belastingheffing dus naar bijna 1,7%. Haalt u in werkelijkheid een lager rendement dan teert u dus jaarlijks in op uw vermogen. Zo betaalt een alleenstaande met een spaarrekening van € 400.000 jaarlijks meer dan € 4.000 belasting.

Spaar-BV
U kunt de belasting in box 3 voorkomen door het belaste deel van uw box 3-vermogen te storten in een BV die u speciaal opricht voor deze belastingbesparing. Fiscaaltechnisch ‘verhuisd’ het vermogen dan van box 3 naar box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang).  Een Spaar-BV is eenvoudig tegen relatief lage kosten op te richten via de notaris. Geld dat eerst op de bankrekening van u in privé stond, wordt door overboeking op een spaarrekening van de BV dan eigendom van de BV. In ruil daarvoor krijgt u als privépersoon aandelen van de BV.

In tegenstelling tot de heffing in box 3 over het forfaitair rendement, wordt in de Spaar-BV het werkelijke rendement op de spaarrekening belast met vennootschapsbelasting (VPB). De winst bestaat uit de rente minus de kosten die de Spaar-BV maakt. De eerste 200.000 euro winst in een kalenderjaar is belast met 19 procent. Als de Spaar-BV het netto rendement uitkeert aan u als dividend, betaalt u nog eens 25 procent inkomstenbelasting hierover. Per saldo wordt het rendement minus kosten in de BV dus belast tegen 39,25%. Zou de hiervoor genoemde alleenstaande van het spaarsaldo bijvoorbeeld 370.000 euro storten in een Spaar-BV vóór 1 januari aanstaande dan wordt het spaargeld in 2019 niet meer belast in box 3 maar in box 2. Stel dat het rendement op het spaargeld in 2019 1.850 euro bedraagt (0,5%) en de kosten van de Spaar-BV 850 euro, dan bedraagt de totale belastingheffing in 2019 395 euro (39,25% van 1.000 euro). De besparing voor deze alleenstaande over 2019 met een Spaar-BV bedraagt dan 4.000 – 850 – 395 = 2.755 euro.

Kosten
De kosten van een Spaar-BV bestaan uit zaken als oprichtingskosten (adviseur en notaris), de kosten van de bankrekening en de kosten voor het jaarlijks opstellen van jaarstukken en aangifte vennootschapsbelasting.

Zijn de rendementen laag — zoals de afgelopen jaren het geval was — dan betaalt u door uw geld in een Spaar-BV onder te brengen een stuk minder belasting dan in box 3.

Bij grotere vermogens is het voordeel van een Spaar-BV nog groter. U voorkomt immers de nog zwaardere belastingdruk in box 3. En dat terwijl de kosten van een Spaar-BV voor grote vermogens niet (veel) hoger zijn.

De BV uit
Er kan een moment komen waarop u het geld weer uit de BV wilt halen of de BV wilt opheffen. Een Spaar-BV opheffen is eigenlijk net zo simpel als de oprichting daarvan.  De kosten zijn dan ook vergelijkbaar met de oprichtingskosten. U heeft geen notaris nodig voor de opheffing van een Spaar-BV.

Wilt u een gedeelte van het geld uit de BV halen en de Spaar-BV voor het restantvermogen in stand laten? Dan moet u wel een rondje notaris maken.

Open fonds voor gemene rekening

In plaats van een Spaar-BV kunt u ook een open fonds voor gemene rekening oprichten. Een open fonds voor gemene rekening is een spaar- of beleggingsvehikel. Een combinatie van ten minste twee spaarders-beleggers. Zij brengen spaargeld in het fonds in en krijgen daarvoor participaties uitgereikt. Deze participaties moeten – min of meer – vrij verhandelbaar zijn om het fonds de vereiste ‘open’ status te geven. De twee spaarders kunnen fiscale partners zijn mits deze partners niet in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Het fonds kent een beheerder, dat kan een stichting zijn, maar ook een van de fiscale partners. De bankrekeningen van het fonds moeten op naam staan van de beheerder.

Het open fonds voor gemene rekening heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan dan ook zonder notaris worden opgericht. De belastingheffing is vergelijkbaar aan een Spaar-BV. Het voordeel van het open fonds voor gemene rekening boven een Spaar-B.V. is het lagere kostenpatroon, makkelijk op te richten en eenvoudig ook weer te ontmantelen, in verhouding tot de BV is het fonds voor gemene rekening aan minder civielrechtelijke regels gebonden en bij terugbetaling van het ingebrachte vermogen is geen notaris nodig.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws