The day after, de kater van Prinsjesdag

24 september 2018

Kabinet ‘vergeet’ op Prinsjesdag de nieuwe dga-tax te melden.

Is de brief bewust of onbewust niet gepubliceerd op Prinsjesdag? Zou publicatie van deze brief ‘de goed nieuws show’ van het kabinet op Prinsjesdag anders te veel hebben verpest? We zullen de waarheid waarschijnlijk nooit kunnen achterhalen. Maar wie had dit in deze vorm zien aankomen? Één dag na Prinsjesdag op woensdag 19 september 2018 komt er een brief boven water waarin ineens, volkomen onverwacht, een maatregel aangekondigd wordt om met ingang van 2022 alle schulden van de dga aan ‘zijn/haar’, BV voor zover die uitgaan boven € 500.000, te belasten als dividend. En, toeval of niet, tegen het dan hogere belastingtarief van 26,9%. De dga’s hebben dus tot en met 2021 de tijd om hun schulden aan de BV terug te brengen tot maximaal € 500.000.

1,8 miljard euro opbrengst?

Op Prinsjesdag wordt in de miljoenennota, zonder nadere toelichting, een belastingopbrengst (van 1,8 miljard euro) ingeboekt met betrekking tot ‘belasting op hoge rekening courantschulden’. Één dag later wordt er een brief gepubliceerd met de toelichting. Overtreft een rekening courantschuld van de dga aan zijn/haar BV de € 500.000, dan wordt het surplus belast als dividend. Hoe de in de miljoenennota genoemde belastingopbrengst in 2019 van 1,8 miljard euro kan worden genoemd terwijl de maatregel pas in 2022 moet ingaan, is niet duidelijk.

Inhoud van de maatregel

Hoe deze maatregel er wettelijk uit komt te zien is volstrekt onduidelijk. De brief vermeldt alleen op hoofdlijnen hoe de regeling er uit zou kunnen zien. Als wij de brief goed lezen, lijkt het kabinet een streep te willen zetten door alle leningen van de dga bij de BV voor zover deze uitgaan boven de € 500.000. Niet alleen de rekening-courant, die meestal wordt gebruikt door de dga om consumptieve bestedingen van de dga te financieren, valt onder de maatregel, maar ook zoals het er nu naar uitziet alle andere leningen van de dga bij de BV gaan meetellen voor de grens van € 500.000.

ALLE leningen

Uit de brief blijkt niet dat het uitsluitend gaat om (ongedekte) rekening courant schulden van de dga bij de BV, maar om alle leningen. Waarom ook leningen worden meegeteld waartegenover de dga voldoende bezittingen heeft staan is volstrekt onduidelijk. Waarom moet een lening voor de eigen woning van de dga meetellen? En waarom tellen leningen die de dga is aangegaan voor box 1 of box 3 beleggingen mee voor de grens van € 500.000? Wordt de dga dan op deze manier verplicht deze leningen in de toekomst te gaan afsluiten bij een bank om belastingheffing te ontlopen? Dat is onrechtvaardig! Het lijkt er op dat dat er nu wel van gaat komen.

Recht op inspraak

Wel heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregel nog nader moet worden uitgewerkt en er een internetconsultatie komt. Er komt dus nog een gelegenheid om tegenargumenten in te brengen vóórdat het in 2022 zo ver is. Geloof maar dat daar gretig gebruik van gemaakt gaat worden door MKB Nederland en alle belangenorganisaties van ondernemers en adviseurs. David tegen Goliath, alleen is het de vraag of David deze strijd gaat winnen. Gezien de starheid van dit kabinet met betrekking tot bijvoorbeeld de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting doet het ergste vrezen voor de ontvankelijkheid van dit kabinet voor tegenargumenten.

Het MKB als fiscale melkkoe

Inmiddels rijst toch wel het beeld op dat dit kabinet er is voor het grote internationale bedrijfsleven en het Nederlandse MKB ‘het kind van de rekening’ gaat worden. Want als we de voorgenomen maatregelen voor het MKB op een rijtje zetten, blijkt het MKB toch wel de melkkoe van Nederland te gaan worden door:

  1. aftrek van de ondernemersfaciliteiten uitsluitend nog tegen het lage belastingtarief toe te staan;
  2. de verhoging van het belasting tarief voor de dga in box 2 van 25% naar 26,9%;
  3. minder verlaging van de vennootschapsbelasting;
  4. beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde in de vennootschapsbelasting;
  5. verkorting van de voorwaartse termijn voor verliesverrekening tot zes jaren.

En daar komt dus die keiharde maatregel van de belasting op de schulden van de dga nog bovenop!

MKB is dan wel de banenmotor van Nederland, maar wat blijft daar van over met deze maatregelen?

Overgangsrecht

Er is overgangsrecht aangekondigd. Maar daarover kunnen we kort zijn, dat zal nauwelijks de pijn gaan verzachten is de verwachting. Uit de motivering bij deze maatregel blijkt dat de Belastingdienst in de praktijk over onvoldoende capaciteit en kennis beschikt om te beoordelen of de leningen bij de BV wel echte schulden zijn, of eigenlijk winstuitkeringen. De bewijslast daarvoor ligt bij de Belastingdienst. De Belastingdienst wil gewoon van deze discussies af en wij verwachten dan ook dat het overgangsrecht in de praktijk weinig eerbiediging zal bieden aan bestaande situaties. En de discussies blijven gewoon bestaan voor schulden tot € 500.000! Wij verwachten dat die discussie na invoering van deze uiterst botte maatregel alleen maar zal gaan verharden. Ik denk dat geen enkele klant en belastingadviseur daar op zit te wachten.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws