Tijdelijk aanvullend uitstel belastingbetaling t/m 31.01.2022

20 oktober 2021

Ziet u door de bomen het bos nog?

In coronatijd versoepelde de overheid het betalingsregime richting de Belastingdienst. Deze kondigde aan de normale regels vanaf 1 oktober weer te gaan toepassen. Maar de overheid komt nu ook nog met een extra versoepeling.

Nieuw extra betalingsuitstel?

Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en lukt het u ook niet om na deze datum tijdig uw belastingen te betalen? Dan kunt u, indien u voldoet aan de voorwaarden een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (versoepeling) aanvragen. Dit houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u eerder reeds bijzonder uitstel van belastingen heeft gekregen. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan eveneens onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U heeft bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.
 2. Dat u de belastingen nog steeds niet kunt betalen, is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
 3. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
 4. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
 5. Uw onderneming is levensvatbaar.
 6. Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht.
 7. Als de totale belastingschuld die u heeft opgebouwd ten tijde van het bijzonder uitstel, plus de schuld die u heeft opgebouwd vanaf 1 oktober 2021, € 20.000 of hoger is, dan moet u een verklaring van een derde deskundige verstrekken die het voor de Belastingdienst aannemelijk maakt dat u aan de eisen als bedoeld onder 2 tot en met 5 voldoet.
 8. Is de totale belastingschuld die u heeft opgebouwd ten tijde van het bijzonder uitstel, plus de schuld die u heeft opgebouwd vanaf 1 oktober 2021 lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder 7.

Hoe vraagt u dit aan?

Op het moment dat u na 30 september 2021 een (naheffings)aanslag ontving die u niet kunt betalen, dan kunt u de tijdelijke aanvullende versoepeling schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar: De Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Let op. De verklaring van de derde deskundige of uw eigen verklaring dient u als bijlage mee te sturen.

U kunt de tijdelijke aanvullende versoepeling die geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 met terugwerkende kracht aanvragen. U kunt hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken.

Betaalt u op of na 1 oktober 2021 uw belastingen niet op tijd en vraagt u later pas de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan, dan worden eventuele boetes van (naheffings)aanslagen die u niet tijdig heeft betaald, vernietigd als de Belastingdienst besluit dat u gebruik kunt maken van de versoepeling.

Niet coronagerelateerd? Toch uitstel mogelijk

Zijn de betalingsproblemen niet coronagerelateerd, dan kunt u proberen om via de gewone regels uitstel of een betalingsregeling te krijgen.

U kunt zonder nader onderzoek kort telefonisch uitstel van betaling krijgen. Dit bedraagt maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. Om voor dit uitstel in aanmerking te komen, moet u aan de hiernavolgende voorwaarden voldoen.

 • Uw totale openstaande belastingschuld bedraagt minder dan € 20.000. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met een belastingschuld waarvoor uitstel van betaling in verband met een ingediend bezwaar- of beroepschrift is verleend.
 • U heeft geen openstaande belastingaanslagen waarvoor dwangbevelen zijn betekend.
 • U heeft geen vergrijpboete openstaan.
 • U heeft niet eerder voor dezelfde belastingaanslag of andere aanslagen uitstel van betaling gekregen door betalingsproblemen of uitstel verkregen door een te verwachten uit te betalen bedrag.
 • Het verzoek betreft niet een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, zoals bedoeld in artikel 9 van de Invorderingswet 1990, die in meerdere termijnen betaald mag worden.
 • Er is geen sprake van een aangifteverzuim.

Verwacht u dat u de openstaande belastingschuld niet binnen vier maanden kunt betalen, dan is het niet verstandig om kort telefonisch uitstel aan te vragen. U krijgt namelijk geen uitstel meer voor aanslagen waarvoor al eerder uitstel van betaling is verleend.

Heeft u langer uitstel nodig of voldoet u niet aan de voorwaarden voor kort telefonisch uitstel, dan kunt u een betalingsregeling voor maximaal twaalf maanden treffen.

Hoe aanvragen? Kort telefonisch uitstel vraagt u aan bij de BelastingTelefoon: (0800) 05 43 en kunt u pas aanvragen nadat u een (naheffings)aanslag heeft ontvangen. Eerder bellen heeft geen zin.

Let op: Rechtspersonen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelastingen dienen ook een afzonderlijke melding te doen van betalingsonmacht.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws