Tijdklemmen KEW/SEW/BEW vervallen per 1 april 2017

13 februari 2017

Belastingvrije aflossing hypotheek eerder mogelijk

Vanaf 1 april 2017 vervalt de eis van minimale duur premiebetaling (de tijdklem) van 15 of 20 jaar voor zowel de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) als de beleggingsrekening eigen woning (BEW), hierna gezamenlijk aan te duiden als KEW. Vervroegd (belastingvrij) aflossen van de hypotheek met een spaarproduct behoort daardoor tot de mogelijkheden. 

Wat is een tijdklem bij een KEW?

Tot 2013 bestond de mogelijkheid om voor de aflossing van de hypotheek belastingvrij te sparen. Sinds 2013 kunnen consumenten geen nieuwe KEW’s meer afsluiten. Een van de voorwaarden om (op dit moment) in aanmerking te komen voor een fiscale vrijstelling KEW, is dat ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies worden betaald. Deze minimumtermijnen van 15 en 20 jaar worden in de praktijk aangeduid als de fiscale tijdklemmen. Als een KEW tot uitkering komt voordat deze termijn is verstreken, kan de verzekeringnemer geen gebruik maken van de vrijstelling en is het rendement (uitkering minus inleg) volledig belast in box 1. 

Vervallen tijdklemmen KEW

Staatssecretaris Wiebes is van plan de tijdklemmen voor de KEW’s per 1 april 2017 helemaal te laten vervallen. Dat schrijft hij in brieven van 8 februari 2017 aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Op grond van het amendement vervalt straks de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premie moet zijn betaald voor toepassing van de vrijstelling. De lage vrijstelling van € 36.900 bij 15 jaar premiebetaling komt hiermee ook te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling van € 162.500 is dan voldoende dat gedurende de hele looptijd jaarlijks premies zijn voldaan binnen de geldende bandbreedte van 1 : 10. Voorwaarde blijft wel dat de uitkering moet worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. 

Goedkeuringen

Voor producten die na 15 jaar premievrij worden gemaakt, wil de staatssecretaris goedkeuren dat deze geacht worden te hebben voldaan aan de eis dat gedurende de hele looptijd jaarlijks premie is betaald. Aanvullende voorwaarde daarbij is dat het product al op 8 februari 2017 de (contractuele) mogelijkheid bood om na minstens 15 jaar premievrij te worden gemaakt. Eenzelfde goedkeuring wil hij opnemen voor gevallen waarin sprake is van een overeengekomen verkorte premieduur, als minstens 15 jaar premie is of wordt betaald. Wiebes wil de tijdklemmen per 1 april 2017 ook helemaal laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen zijn afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999. Bij het volledig vervallen van de tijdsklemmen voor de BHW-kapitaalverzekeringen geldt evenwel geen aflossingseis van een eigenwoningschuld.

Afkoop niet altijd verstandig

Voortijdige afkoop kan – los van de fiscale gevolgen – doorgaans niet gunstig zijn voor kapitaalverzekeringen omdat de kosten veelal aan het begin van de looptijd vallen en de opbouw van vermogen en het rendement vooral in de laatste fase plaatsvindt. Bovendien zijn deze producten zo opgezet dat gedurende de gehele looptijd maximaal het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt benut.

Daarnaast is bij een KEW veelal een overlijdensrisicoverzekering opgenomen die na afkoop wellicht opnieuw afgesloten moet worden of gewijzigd. Tot slot kan er – afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden – door aanbieders een vergoeding c.q. boeterente in rekening worden gebracht bij vroegtijdig aflossen.

In een aantal specifieke situaties, en onder voorwaarden, hief de staatssecretaris in 2012 de tijdsklemmen al op. Die situaties waren: echtscheiding of beëindiging van fiscaal partnerschap, verkoop van een woning in onder dekking en de situatie waarin de belastingplichtige gebruik maakt van een vorm van schuldhulpverlening.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws