Toch massaal bezwaarprocedure vermogensrendementsheffing 2017 (box 3)

16 juli 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën verwacht heel veel bezwaarschriften.

Op 11 juni 2018 hebben wij in onze nieuwsbrief aandacht besteed aan de mogelijkheid om (opnieuw) bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing zoals die is ingevoerd per 1-1-2017 (belastingaangifte 2017). Wij meldden toen dat wie het niet eens is met de box 3-heffing, vanaf 2017 altijd individueel en tijdig bezwaar moet maken tegen de IB-aanslag. Voor 2017 geldt namelijk niet meer de procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

Deze melding kwam nadat de Bond voor Belastingbetalers een oproep heeft gedaan aan belastingplichtigen om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Erg veel bezwaarschriften verwacht

Die oproep blijkt niet gericht te zijn geweest aan dovemansoren. Volgens een mededeling van Staatssecretaris Snel van Financiën verwacht de Belastingdienst dat veel belastingplichtigen gevolg zullen geven aan deze oproep en bezwaar zullen maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017. Daarom geeft Snel voor de vermogensrendementsheffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar.

Wat houdt de aanwijzing massaal bezwaarprocedure in?

De aanwijzing van een nieuwe massaal bezwaarprocedure heeft tot gevolg dat bezwaarschriften die individueel en tijdig zijn ingediend (vóór 15 juli 2018) en zien op de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 vallen onder de massaal bezwaarprocedure, voor zover het bezwaar betrekking heeft op de in het aanwijzingsbesluit geformuleerde rechtsvraag. Deze bezwaren zullen collectief worden afgedaan binnen zes weken nadat de rechtsvraag onherroepelijk door de rechter is beantwoord. Het directe gevolg van de massaal-bezwaarprocedure is dat de Bond voor Belastingbetalers een collectieve rechtszaak mag voeren voor alle belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben aangetekend. Alle bezwaarschriften die vóór 15 juli zijn ingediend, zijn sowieso tijdig en liften mee op deze procedure. Wie nu nog bezwaar wil maken moet dat doen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. Als u geen bezwaar aantekent, lift u niet mee op deze procedure. U moet hoe dan ook altijd individueel bezwaar maken.

Op welke rechtsgronden moet het bezwaar zijn ingediend?

Het bezwaar moet de volgende rechtsgrond bevatten om in aanmerking te komen voor de massaal bezwaarprocedure:

‘Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met: artikel 1 EP EVRM, zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of het discriminatieverbod van art. 14 EVRM?’

Als een belastingplichtige van mening is dat in zijn geval de vermogensrendementsheffing een individuele en excessieve last vormt die in strijd is met de ‘fair balance’, kan hij niet deelnemen aan de massaal bezwaarprocedure. Deze belastingplichtige moet dan een individueel bezwaarschrift indienen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws