Tweede woning in het buitenland

4 juni 2018

Fiscaal minder aantrekkelijk door wijzigingen in box 3.

Voor buitenlandse onroerende zaken (OG) gold in box 3 altijd een vrijstelling. Althans door de uitwerking van de regels ter voorkoming van dubbele belasting werd per saldo het buitenlands OG niet in Nederland belast in box 3. Volgens internationaal gebruikelijke fiscale regels wordt het OG altijd belast in het land waar ze zijn gesitueerd. Een Nederlander met een tweede woning in Frankrijk betaalt de belasting over die tweede woning dus in Frankrijk. En in Nederland zelf heeft u dan recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (tvvdb). De aftrek tvvdb in Nederland voor een buitenlandse tweede woning wordt verleend via de vrijstellingsmethode. U zou denken dat ‘vrijstelling’ betekent dat u in Nederland dan dus niets meer hoeft te betalen aan box 3 belasting. Dat was ook tot en met 2016 per saldo meestal het geval. Vrijstelling was ook daadwerkelijk 100 procent vrijstelling. Een advies om de belasting over vermogen in box 3 te verminderen was dan ook; koop een tweede woning in het buitenland.

Wijziging met ingang van 1-1-2017

Met ingang van 2017 is in de inkomstenbelasting de regeling van box 3 gewijzigd. Waar in het verleden een rendementsfictie gold van 4 procent en een belastingtarief van 30 procent, is dat sinds 1 januari 2017 veranderd. Sinds 1 januari 2017 is er qua rendementsfictie een nieuwe progressieve staffel: de vaste 4 procent is ingeruild voor een drie schijven systeem dat begint bij 2,87 procent in de eerste schijf en eindigt met 5,39 procent verondersteld rendement in de hoogste schijf (het zogenoemde 1 miljoen plus-vermogen). Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30 procent. Door de invoering van het schijventarief werkt de vrijstelling niet meer volledig.

Geen 100% vrijstelling meer!

In het nieuwe box 3 systeem met rendementsschijven gaat die vlieger helaas niet meer op en moet u toch wat Nederlandse belasting betalen. De oorzaak daarvoor is dat de Belastingdienst de vrijstelling berekent via de evenredigheidsmethode. Als u dan bij een gelijkblijvend belastingtarief wel een oplopende rendementsfictie hanteert (van 2,87 procent in de eerste schijf, 4,6 procent in de tweede schijf en daarboven 5,39 procent) dan werkt die evenredigheidsmethode zo uit dat u toch een beetje Nederlandse belasting betaalt over de buitenlandse tweede woning. De boosdoener is dus de oplopende rendementsfictie die de Belastingdienst heeft bedacht. Afhankelijk van de waarde van de tweede woning en de omvang van uw vermogen kan de in Nederland te betalen belasting over de tweede woning oplopen naar enkele honderden euro’s per jaar.

Belastingverdragen

Tot slot: Nederland heeft met vele landen belastingverdragen gesloten. De tekst kan per verdrag verschillen en dus ook de wijze waarop vrijstelling is overeengekomen met het betreffende buitenland. Wees hier alert op.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws