Uitbreiding en verlenging corona steun- en herstelpakket

2 februari 2021

Deel 1: belastingen.

De overheid heeft de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket bekendgemaakt. Van enkele regelingen moeten de details nog uitgewerkt worden maar het merendeel van de regelingen is inhoudelijk bekend. Waar kunt u op rekenen? Hier volgt een beknopt overzicht per regeling. Deel 1 van deze nieuwsbrief bestaat uit de fiscale maatregelen en deel 2 van deze nieuwsbrief uit de subsidieregelingen.

Uitstel van betaling belastingschulden

Alle maatregelen inzake het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden worden met drie maanden verlengd. Dit betekent dat het aanvragen en verlengen van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 juli 2021 mogelijk is. De voorwaarden voor het aanvragen en verlengen zijn niet veranderd. Dit betekent dat je bij het verlengen van het uitstel van betaling een liquiditeitsprognose (die niet langer hoeft te zijn dan de gewenste uitstelperiode) moet bijvoegen. Daarnaast moet ook nog een derdenverklaring worden bijgevoegd als de initiële belastingschuld meer dan € 20.000 bedraagt. Ook is de aanvangsdatum van het terugbetalen van deze belastingschulden met drie maanden verlengd. Dit betekent dat de openstaande belastingschulden pas vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden hoeven te worden terugbetaald.

Tip.  Als u nog niet eerder uitstel of verlenging heeft aangevraagd, kunt u dit nu alsnog doen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Invordering stapsgewijs

De Belastingdienst gaat ondernemers die geen (verlenging) bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar wel een betalingsachterstand hebben, informeren dat de invordering stapsgewijs wordt opgestart. Dit gebeurt om te voorkomen dat zwaardere invorderingsmaatregelen getroffen moeten worden, zoals beslag op loon, uitkeringen en/of banktegoeden. Om mee te denken en te kijken naar de mogelijkheden, neemt de Belastingdienst vooraf telefonisch of per brief contact op met deze ondernemers.

Verlaging gebruikelijke loon dga

De dga van een BV die een grote omzetdaling verwacht in 2021 mag uitgaan van een evenredig lager gebruikelijk loon dan in 2019. In 2020 bestond ook al zo’n regeling. Ten opzichte van de regeling 2020 wordt de regeling op twee punten aangepast.

  1. De omzet over het hele jaar 2021 wordt vergeleken met de omzet over het hele jaar 2019;
  2. Het gebruikelijk loon mag pas verlaagd worden als de omzetdaling tenminste 30% bedraagt. Let hierbij wel op dat eenmaal uitgekeerd loon niet meer teruggedraaid kan worden. Het is daarom raadzaam om daar tot en met november 2021 rekening mee te houden. In december 2021 kan dan een goede inschatting worden gemaakt hoeveel de omzetdaling exact bedraagt om dan het definitieve gebruikelijk loon vast te stellen en het restant alsnog te verlonen (artikel 13a Wet LB).

Denk ook aan de voorwaarden dat de rekening-courantschuld van de dga niet mag toenemen vanwege de verlaging van het gebruikelijk loon en dat de omzet niet mag zijn beïnvloed door andere bijzondere omstandigheden, zoals fusie of splitsing of overdracht van een onderneming.

Urencriterium

Voor IB-ondernemers wordt voor het jaar 2021 het urencriterium net als in 2020 versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor de bepaling van het urencriterium altijd tenminste 24 uur per week geacht worden aan hun onderneming te hebben besteed. Voor ondernemers die recht hebben op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt dat zij altijd tenminste 16 uur per week geacht worden de hebben besteed aan hun onderneming in die periode. Ook voor ondernemers met seizoengebonden werkzaamheden is een aanvullende regeling. Als de ondernemer twijfelt of hij/zij voldoende uren besteedt aan de onderneming, dan is het raadzaam om de uren onderbouwd met bewijstukken vast te leggen.

Vrije ruimte WKR verhoogd van 1,7% naar 3%

Net als voor het jaar 2020 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling ook in 2021 verruimd. De vrije ruimte tot een loonsom € 400.000 wordt verhoogd van 1,7% naar 3%. Vanuit de vrije ruimte kan de werkgever o.a. een thuiswerkvergoeding per werkdag verstrekken. Als de vergoeding binnen de 3% vrije ruimte blijft is de vergoeding onbelast. Afgelopen zomer publiceerde Nibud een onderzoek hoeveel een gemiddelde thuiswerkdag de werknemer kost. Nibud berekende deze kosten op ongeveer € 2,00 per dag. Het betreft kosten voor elektriciteit-, gas- en waterverbruik, koffie en thee, wc-papier en afschrijving van bureau en stoel. Wordt het maximum van de vrije ruimte overschreden? Dan betaalt de werkgever over het overschreden bedrag 80% loonheffing als eindheffing. Verder kan de werkgever onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden, zoals arbovoorzieningen en ICT-middelen.

Tip: Klik HIER om een overzicht te krijgen van veel gestelde vragen en antwoorden daarop over loonheffingen en de coronacrisis.

Reiskostenvergoeding

Eind vorig jaar had het kabinet al bekend gemaakt dat de onbelaste vaste reiskostenvergoeding in januari 2021 kon worden doorbetaald. Het demissionaire kabinet heeft deze goedkeuring verlengd tot 1 april 2021. De werkgever kan de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen aan de werknemer, ook al maakt de werknemer vanwege het thuiswerken geen reiskosten. Aan deze goedkeuring is nog steeds de voorwaarde verbonden dat de werkgever deze vaste reiskostenvergoeding al voor 13 maart 2020 aan de werknemer heeft toegekend.

Sanering van belastingschulden

Door de coronacrisis verkeren veel in de kern gezonde bedrijven in een extreme overmachtssituatie. Ondanks de ruimhartige betalingsregeling van 36 maanden voor de opgebouwde belastingschuld, zal niet elke door de coronacrisis getroffen ondernemer zijn (belasting)schulden volledig kunnen aflossen. Daarom gaat de Belastingdienst de aangehouden en nieuwe saneringsverzoeken met een welwillende blik beoordelen, als de ruime terugbetalingsregeling van 36 maanden onvoldoende ruimte biedt. De Belastingdienst zal een positief oordeel over de levensvatbaarheid van deskundige derden (bijvoorbeeld van de bank of accountant) aannemen. De Belastingdienst zal bovendien het verzoek tot saneren niet afwijzen als de ondernemer de financiële middelen niet heeft gebruikt om de belastingschulden te betalen. Bij kennelijk misbruik door de ondernemer zal de Belastingdienst het saneringsverzoek wel afwijzen. Maatwerksituaties zullen centraal binnen de Belastingdienst worden beoordeeld.

Overige fiscale maatregelen

Daarnaast verlengt het demissionair kabinet de volgende fiscale maatregelen tot 1 juli 2021:

  • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
  • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
  • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  • het btw-nultarief op mondkapjes, het btw-nultarief op de uitleen van zorgpersoneel, het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits;
  • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheek betaalpauze krijgen;
  • het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden. De verlaging loopt door totdat de verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven.

 

Voor een volledig overzicht van de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk of Rijksoverheid.nl

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws