Uitstel betaling belastingen en deblokkering G-rekening nader verklaard

6 april 2020

Wanneer voor een ondernemer bijzonder uitstel van betaling wordt aangevraagd, worden alle invorderingsmaatregelen voor alle belastingschulden automatisch tot 19 juni 2020 stopgezet. Voorwaarde is dat er wel een belastingaanslag moet liggen wanneer voor de ondernemer uitstel van betaling wordt aangevraagd.

Heeft de ondernemer meer tijd nodig om zijn belastingschulden te betalen dan vindt na 19 juni 2020 een inhoudelijke toets plaats. Deze toets betreft een verklaring door een derde deskundige. Bij een belastingschuld kleiner dan € 20.000 hoeft voor langer uitstel echter geen verklaring van een derde deskundige worden overlegd. Er hoeven dan alleen maar stukken worden overlegd waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden.

De verklaring van derde deskundige kan worden afgegeven door een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of de belastingadviseur of accountant van de ondernemer, maar niet door de ondernemer zelf of iemand die werkzaam is bij de ondernemer. Welke informatie een verklaring van een derde deskundige moet bevatten, is op dit moment nog niet bekend. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website. Wanneer hierover meer bekend is, laten wij je dit weten.

Melding betalingsonmacht rechtspersonen
Op haar website heeft de Belastingdienst aangegeven dat het verzoek om uitstel van betaling in beginsel in de gevallen waar het een rechtspersoon betreft ook als een melding van betalingsonmacht wordt gezien. De Belastingdienst gaat de melding van betalingsonmacht beoordelen en de ondernemer krijgt daarover apart een bericht. Omdat dit bericht onder het kopje ‘uitstel langer dan drie maanden’ is geplaatst, lijkt het erop dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat pas na 19 juni 2020 een melding betalingsonmacht gedaan moet worden. Of dit correct is, is nog onduidelijk en we vragen dat na bij de Belastingdienst. Wanneer hierover meer bekend is, laten wij je dit weten.

Voor meer belastingen kan uitstel van betaling tot 19 juni 2020 worden aangevraagd
Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting was al bekend dat een bijzonder uitstel van betaling kon worden aangevraagd. Het Kabinet breidt dit uit met de volgende belastingen: de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Deblokkeren g-rekening
Het deblokkeren van de g-rekening wordt versoepeld waardoor ondernemers met een g-rekening dezelfde mogelijkheden krijgen als ondernemers zonder een g-rekening. Tot dit moment was alleen mogelijk om de overschotten van een g-rekening te deblokkeren. Dit wordt verruimd met de verschuldigde belasting waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Op de website van de Belastingdienst staat een invulinstructie hoe dit kan worden aangevraagd.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws